Göteborgs universitet
Bild

Latin

Studiet passar både för dig som behöver språkkunskaperna som komplettering i andra studier, till exempel äldre historia, konstvetenskap, musikvetenskap, litteraturvetenskap, språkämnen, teologi mm, och för dig som vill fördjupa dig i det latinska språket som sådant.

När du läser latin på universitetet lär du dig att läsa och förstå latinskspråkliga texter och du skaffar dig en orientering om den historiska och kulturella bakgrunden till texterna. Du lär dig däremot inte att tala latin.

Latin kan ingå i en lärarutbildning men kan också vara användbart i andra yrken inom kultur- och informationssektorn.

Latin - nyckel till förståelse

Latin var romarnas språk i antiken, från (i runda tal) 500 år före till 500 år efter Kr. Allteftersom romarriket växte spreds också latinet runt Medelhavet och långt upp i Europa. Latin blev därför också det gemensamma kommunikationsspråket i västerlandet från medeltidens början och fram till 1800-talet, framför allt inom kyrklig förvaltning, diplomati och vetenskap. Olika dialekter utvecklades till det som idag är de romanska språken, franska, spanska, italienska med flera. Latinkunskaper är en nyckel till förståelse av mer än 2000 års historia, kultur och idéer, men vidgar också din förståelse av flera av dagens moderna språk. Till exempel härstammar cirka 60 % av engelskans ordförråd från latinet.

För information om verksamheter inom klassiska språk vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori se Klassisk filologi och filosofihistoria

Göteborgs universtitets utbildningskatalog

Forskarnivå