Göteborgs universitet
Länkstig

Forskningsinfrastruktur

För att kunna bedriva forskning på hög nivå behöver forskare tillgång till avancerade verktyg – så kallad forskningsinfrastruktur. Det kan vara databaser och beräkningsverktyg men också mötesplatser där forskarna utbyter idéer och tankar. På Humanistiska fakulteten finns fyra forskningsinfrastrukturer.