Göteborgs universitet
Bild

Slaviska språk

De slaviska språken hör, liksom svenska, engelska och många andra språk i Europa, till den indoeuropeiska språkfamiljen och är modersmål för invånarna i många länder i Europa och Asien. Vid Göteborgs universitet kan du studera det största och det tredje största slaviska språket: ryska och ukrainska. Du kan även studera fornkyrkoslaviska som är en del av slaviska medeltidsstudier.

Lärarlaget i slaviska språk
Våra lärare och forskare i slaviska språk. Från vänster: Svetlana Polsky, Thomas Rosén, Antoaneta Granberg.
Foto: Janna Roosch

De slaviska språkens indelning

Traditionellt indelas de slaviska språken i tre huvudgrenar: en östlig (ryska, vitryska, ukrainska), en sydlig (fornkyrkoslaviska, bulgariska, makedonska, bosniska, kroatiska, serbiska och slovenska) samt en västlig (polska, tjeckiska, slovakiska, sorbiska).

Ryska

Ryska är ett av FN:s arbetsspråk och har även en viktig roll som andraspråk för folken i en rad länder i före detta Sovjetunionen

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå

Ukrainska

Ukrainskan hade fram till slutet av 1980-talet en relativt låg status. Från och med Ukrainas självständighet 1991 har språket upplevt en renässans. Vid Göteborgs universitet erbjuder vi flera kurser i ukrainska.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Utbytesstudier i ryska och ukrainska

Från och med hösten 2020 har du möjlighet att studera tredje terminens ämnesstudier (fördjupningsnivå) i ryska och/eller ukrainska vid Taras Sjevjtenko-universitetet i Kiev (http://www.univ.kiev.ua/en/) via Göteborgs universitet.

Läs mer om utbytesstudier

Slaviska medeltidsstudier - fornkyrkoslaviska

Fornkyrkoslaviskan, vilket läses inom slaviska medeltidsstudier, har haft stor betydelse för framväxten av de moderna syd- och östslaviska språken.

Fornkyrkoslaviska användes under medeltiden i ett stort område som omfattade hela eller delar av dagens Bosnien och Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Makedonien, Montenegro, Ryssland, Serbien, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ukraina, och Vitryssland. Språket i dess senare utvecklingsform kyrkslaviska används, till viss del, även idag inom de kristna ortodoxa slaviska kyrkorna.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå