Göteborgs universitet
Bild
Översiktsbild över Trappan på Humanisten.
Foto: Gunnar Jönsson
Länkstig

Våra lokaler på Humanisten

Ett stenkast från Götaplatsen, bredvid Näckrosdammen och vackra Renströmsparken, ligger Humanisten. Humanisten har en imponerande trappscen och ett stort studieområde. De stora, luftiga ytorna passar också bra för evenemang.

Bild
Översiktsbild på Trappan

Trappan

Alla vägar leder till Trappan. Åtminstone på Humanisten. På avsatserna finns vadderade sittytor och gott om utrymmen för samtal. I anslutning till Trappan finns grupprum, lärosalar, hörsalar och en dramasal. Här finns också en stor projektor som kan användas vid till exempel föredrag eller filmvisningar.

Bild

Lärosalar/hörsalar

På Humanisten finns flera hörsalar med plats från 100 till 220 personer. Här finns också lärosalar i olika storlekar men också så kallade casesalar och ALC-salar (Active Learning Classroom) som är utrustade för att klara mer specifika tekniskt utmanande föreläsningar. 

Restaurang och kafé

På entréplan ligger Café Näckrosen där du kan köpa kaffe, mackor och snacks under dagen. En våning upp finns också Restaurang Näckrosen där du kan köpa dagens rätt.

Bild

Konstinstallationer

Det finns många konstverk på Humanisten. De senaste konstverken har skapats av Meriç Algun, en turkisk-svensk installationskonstnär som ofta berör teman som nationalitet, gränser, översättning och byråkrati. På nya Humanisten har Meriç utformat tre installationer som studenter, medarbetare och besökare kan ta del av. På olika avsatser i den stora Trappan har fikonblad i brons placerats ut. I Trappan har även två grupprum ramats in med glasväggar med torkade fikonblad, en installation som går under namnet The Glass Curtain. Under Trappan, på våning två, kan besökarna se och lyssna på när konstnären reflekterar kring fikonlöv och dess plats i konsten. 

Tillgänglighet 

Humanistiska fakulteten har höga ambitioner vad gäller tillgänglighet. Utanför huvudingången på Renströmsgatan finns två parkeringsplatser för rörelsehindrade och en stor angöringsplats. Ledstråk från angöringsplatsen leder till Humanistiska biblioteket samt till Humanisten. 

Inne i Humanisten finns ledstråk till centrala funktioner såsom orienteringstavla, Servicecenter, handikapptoalett samt centralt hisschakt där du når alla våningar. Samtliga lärosalar, grupprum och liknande finns markerade på huvudentréns orienteringstavla i punktskrift.