Göteborgs universitet
Länkstig

Studera religionsvetenskap och teologi

Den kulturella och religiösa identiteten i dagens samhälle har kommit alltmer i fokus. Fler kontakt- och konfliktytor skapas mot andra grupper och de föreställningar vi har kring livsåskådningar, kulturarv eller ideologier är mäktiga identitetsskapande krafter. Detta får sitt uttryck i den form som vi vanligen kallar religion, men också livsåskådningar som ifrågasatt religionens roll.

Ämnet religionsvetenskap och teologi

När du studerar ämnet religionsvetenskap och teologi får du kunskap och inblick i ovanstående fenomen, strukturerat på fem olika inriktningar:

 • Kristendomens historia
 • Religionsbeteendevetenskap
 • Tros- och livsåskådningsvetenskap
 • Religionshistoria
 • Bibelvetenskap, Gamla och Nya testamentet, med eller utan språklig inriktning

Hos oss kan du studera:

Grundnivå på två sätt

Du kan studera religion på grundnivå hos oss på två olika sätt:

 • Fristående kurs
 • Teologiskt kandidatprogram

Skillnaden mellan att läsa fristående kurser och att läsa på kandidatprogram är du på programmet har platsgaranti till våra kurser, förutsatt att du söker i tid.

Vet du med dig redan när du påbörjar dina studier att du vill verka inom områden där kompetens i religionsvetenskap och teologi är relevant och efterfrågad kan vårt kandidatprogram vara ett bra alternativ.

Det teologiska kandidatprogrammet riktar sig bland annat till dig som avser att bli präst/pastor i Svenska kyrkan eller i annan kyrka och samfund. Viktigt att veta är dock att du kan uppnå kraven för båda våra examina på grundnivå, oavsett om du läser fristående kurser eller inom program. Vi ger även kurser i religionsvetenskap inom Ämneslärarprogrammet.

Du kan ta ut två olika examina på grundnivå:

 • filosofie kandidatexamen med huvudområde religionsvetenskap och teologi, 180 hp (minst 90 hp inom huvudområdet)
 • teologie kandidatexamen, 180 hp (minst 150 hp inom huvudområdet).

Behörighet för studier på avancerad nivå

Studier på den avancerade nivån bygger vidare på grundnivån. För att ha tillträde till våra kurser och program på avancerad nivå måste du ha en kandidatexamen eller högskolepoäng motsvarande en kandidatexamen. Därutöver kan det finnas specifika förkunskapskrav för respektive kurs, se förkunskapskraven för respektive kurs. De flesta kurser ges på engelska, och för dem krävs EnA/En5. För kurser som ges på svenska måste du ha språkkunskaper motsvarande gymnasieskolans SvB/Sv3 och dessutom EnA/En5.

Om studier på avancerad nivå

Studier på avancerad nivå innebär större frihet och självständighet för dig som student, men kräver också att du tar mer eget ansvar. Kurserna är schemalagda och lärarledda i betydligt lägre grad än på grundnivån. En stor del av tiden (fyrtio timmars arbetsvecka gäller här precis som på grundnivån) ägnar du åt att läsa kurslitteratur och/eller åt att skriva uppsats. Du läser inte mer kurslitteratur i sidor räknat, men den är mer krävande och ofta på engelska.

Undervisningen sker främst i seminarieform i små grupper där det är viktigt att alla deltar och engagerar sig. Du förväntas komma väl förberedd och ta aktiv del i diskussionen.

Om du arbetar med en uppsats på avancerad nivå är du också välkommen till institutionens Högre seminarium. Här berättar inbjudna forskare om sitt arbete och här kan också doktorander lägga fram avhandlingsavsnitt. Programmet annonseras på institutionens webbplats.

Examinationen på avancerad nivå sker oftast genom olika skriftliga hemuppgifter, men det förekommer också muntliga redovisningar. På uppsatskurserna examineras uppsatserna genom ventilering på det avancerade seminariet och du förväntas följa seminariet kontinuerligt, samt själv opponera på en uppsats. Under arbetet med din egen uppsats har du rätt till handledning. Förutom fortlöpande råd och tips av smärre art kan du förvänta dig motsvarande ungefär fem handledningstillfällen.

Studera till lärare i religionsvetenskap

Studiegång och examen

Studierna i religionsvetenskap och teologi startar alltid med en grundkurs om 30 hp. Därefter läser du fortsättningskurs/kurser om minst 30 hp. Efter detta väljer du minst en fördjupningskurs om 15 hp i det ämne/något av de ämnen du läst fortsättningskurser i. Slutligen skriver du ett kandidatexamensarbete. Hur många fortsättnings- och fördjupningskurser du minst skall välja beror på vilken examen du siktar på.

De flesta av våra kurser, förutom de språkliga bibelstudierna, kan ingå i en ämnesbehörighet för att undervisa i religionskunskap i grundskolans senare år eller gymnasiet. Om du är eller vill bli lärare kontakta en av våra studievägledare för att se till att du väljer kurser som kan ingå i din behörighet.

Relaterat:

Mer om studiegång och examen

Examen

Studier på avancerad nivå kan leda till

 • Filosofie magisterexamen med huvudområdet religionsvetenskap och teologi (ett års heltidsstudier eller 60 hp)
 • Teologie magisterexamen (ett års heltidsstudier eller 60 hp)
 • Filosofie masterexamen med huvudområdet religionsvetenskap och teologi (två års heltidsstudier eller 120 hp).
 • Teologie masterexamen (två års heltidsstudier eller 120 hp)

Läs mer om examen i examensbeskrivningarna

Såväl magister- som masterexamen ger behörighet att söka till forskarutbildning i religionsvetenskap och teologi.

Studieplanering

Många av kurserna på avancerad nivå i religionsvetenskap och teologi går antingen varje hösttermin eller varje vårtermin. Vissa ges dock med längre intervaller, d.v.s. varannan hösttermin eller varannan vårtermin. Det senare gäller främst vissa kurser i inriktningarna Kristendomens historia, Systematisk teologi och Bibelvetenskap.

Uppsatskurserna går dock varje termin.

Här finns en lista med alla våra kurser på avancerad nivå. Sidan uppdateras inför varje ny sökomgång (mars inför hösttermin, september inför vårtermin).

Tänk på att du också kan läsa vissa avancerade kurser i huvudområdet vid andra lärosäten och använda dem i din kommande examen vid Göteborgs universitet.

Läser du fristående kurser har du därmed stor frihet att skräddarsy din magister- eller masterutbildning men du behöver planera dina studier väl.

Vilka kurser vill jag gå? När går de? I vilken ordning ska jag läsa dem? Hur ser förkunskapskraven ut?

En tumregel är att börja med att kika på förkunskapskraven till uppsatskursen du vill gå: vad krävs för att vara behörig, det vill säga vad måste du läsa innan du kan påbörja uppsatsen?

En annan tumregel är att innehållsligt välja temakurser som på bästa sätt rustar dig innehållsligt, teoretiskt och metodisk för din kommande uppsats.

En generell rekommendation är att du låter examensarbetet avsluta din utbildning.

Kontakta gärna din studievägledare om du har frågor om vårt kursutbud. Tillsammans kan ni också diskutera dina kursval och skapa en studieplan som leder till examen.

  Övergångsregler

  Om du har fullgjort kurser i det gamla utbildningssystemet (före HT07) kan du använda dem i en examen enligt den nya ordningen (från och med HT07). Har du exempelvis en tidigare D-kurs i religionsvetenskap och teologi räknas den som en termins studier på avancerad nivå.