Göteborgs universitet

Arbetsliv för humanister

Vad kan du arbeta med efter att ha läst på Humanisten? Vad gör tidigare studenter (alumner) idag? På den här sidan hittar du tips och inspiration för din kommande karriär.

Arbetsområden

Här hittar du arbetsområden och ofta förekommande yrkestitlar inom de olika områdena som ofta är aktuella för dig som studerar humaniora. Tänk på att många jobb finns inom olika sektorer, exempelvis arbetar det kommunikatörer inom i stort sett alla branscher. Tänk också på att det bakom titlarna kan finnas arbetsuppgifter som passar för din utbildning.

Vilka arbetsuppgifter har till exempel en projektledare eller en strateg? Kan du vara projektledare både som arkeolog, kulturvetare och språkvetare? Kanske ser jobbet väldigt olika ut beroende på vilken arbetsplats du är strateg eller projektledare på. Annat som kan ha betydelse för jobbet kan vara om arbetsplatsen är stor eller liten, om den är väldig lokal eller om den är global. Vad tror du själv att du trivs bäst med?

Samma titel kan alltså innebära väldigt olika arbetsuppgifter beroende på olika faktorer. Beroende på hur du kombinerat kurser i din examen kan det finnas andra branscher och yrken än du först tänkt är möjliga för dig. Våga tänka utanför ramarna och läs vad som efterfrågas.

Exempel på arbetsområden

Förlag/Media
Redaktör
Kommunikatör
Informatör
Språkvårdare
Webbredaktör
Projektledare
Strateg

Kommunikation
Språkkonsult
Översättare
Terminolog
Journalist
Art Director
Copywriter
Informatiker
Informationsarkitekt
Kommunikatör
Informatör
Informationsmäklare
Kommunikationsstrateg
Marknadsförare
Språkvårdare
Tolk
Webbredaktör
Projektledare
Strateg

Undervisning
Ämneslärare
Kursledare
Museipedagog
Modersmålslärare
Speciallärare
Specialpedagog

Stat, kommun, landsting - Offentlig förvaltning
Handläggare
Utredare
Administratör
Sekreterare
Pressekreterare
Webbredaktör
Arkeolog
Projektledare
Strateg
Studievägledare
Ombudsman
Arkivarie
Antikvarie
Museipedagog
Guide

Organistationer och samfund
Handläggare
Utredare
Administratör
Sekreterare
Pressekreterare
Webbredaktör
Projektledare
Strateg
Ombudsman
Präst, pastor (kräver utbildning även från kyrkan)
Arkivarie
Guide

Kulturlivet

Handläggare
Utredare
Administratör
Sekreterare
Antikvarie
Bebyggelseantikvarie
Bibliotekarie
Etnolog
Intendent
Konservator
Konstvetare
Kulturförmedlare
Kulturmiljövårdare
Museipedagog
Teaterkonsulent
Utställningsproducent
Webbredaktör
Arkeolog
Projektledare
Strateg
Ombudsman
Arkivare
Guide
Teaterpedagog
Kulturskribent
Teaterproducent
Dramaturg
Dramatiker
Folkbildare

Näringslivet

Handläggare
Utredare
Administratör
Sekreterare
Pressekreterare
Webbredaktör
Projektledare
Strateg
Arkivare

Akademin

Doktorand
Lektor
Professor
Forskare
Webbredaktör
Administratör
Arkivarie