Göteborgs universitet

Forskarna är samlade under övergripande ämnesområden. Om du söker en expert som du inte hittar här, kontakta fakultetens kommunikatör.

Antikens kultur och samhällsliv

Östra medelhavsområdets arkeologi  (Grekland/Cypern, Levanten inkluderande Syrien, Libanon, Palestina, Jordanien, Israel och Egypten) under brons- och järnåldern, naturvetenskapliga metoder inom arkeologin

Peter M. Fischer, telefon: 0707-534317, peter@fischerarchaeology.se

Genusfrågor, barn och familj under antiken, romersk textilproduktion och klädedräkt, romerska monument

Lena Larsson-Lovén, telefon: 031-786 4659, lena.larsson@class.gu.se

Naturresurs- och miljöfrågor under för- och historisk tid, allt om etruskerna, hellenistisk konst, antik mytologi, religion och filosofi

Ingela Wiman, telefon: 031-786 4908, ingela.wiman@class.gu.se

Grekisk förhistoria, grekisk arkeologi, antikens litteratur och historia, senantiken och tidig kristendom

Helène Whittaker, telefon: 031-786 4514, helene.whittaker@gu.se

Allt om Rom, antika författare, romersk historieskrivning, antikens fortlevnad

Ida Östenberg, telefon: 031-786 4645, ida.ostenberg@class.gu.se

Arkeologi

Latinamerikas arkeologi och kulturarv

Per Cornell, telefon: 031-786 5987, per.cornell@archaeology.gu.se

Kulturarv, samtidsarkeologi

Håkan Karlsson, telefon: 031-786 5256, hakan.karlsson@archaeology.gu.se

Europas förhistoria

Kristian Kristiansen, telefon: 031-786 4613, kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Kvinnor i förhistorien

Elisabeth Nordbladh, elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se

Stenåldern

Karl-Göran Sjögren, telefon: 031-786 5264

Digital humaniora

Digitala arkiv, digital infrastruktur, visualiseringar, digitalisering av kulturarv, litteratur och konst

Cecilia Lindhé, telefon: 031-786 4732, 0738-299901, cecilia.lindhe@lir.gu.se

Teknikhistoria, vetenskapshistoria, digital historia, industrialiseringens historia, energihistoria, teknik och politik, teknisk förändring, industriell och teknisk utveckling, terrorism, politiskt våld och extremism, nationalism, fruktans historia, känslohistoria

Mats Fridlund, mats.fridlund@lir.gu.se

Databaser, interaktiva kartor, kulturarvsdata

Johan Åhlfeldt, johan.ahlfeldt@lir.gu.se

3D-visualisering, Augmented Reality, Virtual Reality

Jonathan Westin, jonathan.westin@lir.gu.se

Metadata för bibliotek, bibliotekssystem, användaranpassade it-system, bibliotekens infrastruktur

Siska Humlesjö, siska.humlesjo@lir.gu.se

Mixade metoder (digitalt/traditionellt), digital epistemologi, mediehistoria och mediearkeologi

Jonas Ingvarsson, jonas.ingvarsson@lir.gu.se

Filmvetenskap, fiktionens möjligheter att tillföra kritiska perspektiv på samtiden, medie- och kulturhistoria, filmteori och estetik, modernism och modernitet, utbildningsfilosofi

Daniel Brodén, daniel.broden@lir.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi, telefon: 031-786 6953, nina.tahmasebi@gu.se

Antikens poetik, fornnordisk diktning, svensk barock, den tidiga romanen i Sverige, nya forskningsmetoder och -frågor kring stora textbaser, hur litteratur förändrar mening över tid genom mediehistoriska förändringar, översättning

Mats Malm, telefon: 031-786 5285, mats.malm@lir.gu.se

Textbaserad dataanalys, maskininlärning

David Alfter, david.alfter@lir.gu.se

Simuleringar, matematisk och beräkningsmodellering

Matteo Tomasini, matteo.tomasini@gu.se

Beräkningslingvistik, textanalys

Michael McGuire, michael.mcguire@gu.se

Filosofi

Miljöetik, djuretik, relationen människa-djur-natur, hästar, ridsport

Petra Andersson, telefon: 0732-05 30 69, petra.andersson@filosofi.gu.se

Moraliskt ansvar, moralisk oenighet, moralisk relativism, moralisk motivation

Gunnar Björnsson, telefon: 070-441 45 33, gunnar.bjornsson@filosofi.gu.se

Begrepps-, etik-, värde- och policyfrågor i anknytning till forskning, hälsa, miljö och teknik

Christian Munthe, telefon: 031-786 4843, christian.munthe@gu.se

Rättsfilosofi och rättspsykiatri, jämställdhetsfrågor i skolvärlden

Susanna Radovic, telefon: 0733-42 12 78, susanna@filosofi.gu.se

Ekonomi och etik

Joakim Sandberg, telefon: 0708-35 65 32, joakim.sandberg@filosofi.gu.se

Antik och medeltida filosofi, latin och grekiska, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist, telefon: 031-786 4348, christina.thornqvist@gu.se

Genusvetenskap

Barn, ungdomar och musik; musik och lärande, musik och genus

Åsa Bergman, telefon: 031-786 5218, asa.bergman@musikvet.gu.se

Genusforskning, särskilt genus och litteratur

Ingrid Holmquist, telefon: 031-786 4191, ingrid.holmquist@wmst.gu.se

Kulturanalys, film & TV, populär- & mediekultur, genus

Ingrid Lindell, telefon: 031-786 5558, Ingrid.Lindell@lir.gu.se

Förortsfeminism, videomakt, kvinnor i antropocenen, urbana rörelser i Latinamerika

Juan Velasquez Atehortua, telefon: 031-786 1976, juan.velasquez@gu.se

Historia

Kläder och mode, kropp, kön (Medeltid-1900)

Eva Andersson, telefon: 031-786 4171, eva.andersson@history.gu.se

Konsumtion, städer, väckelse (1750-2000)

Christer Ahlberger, telefon: 031-786 4504, christer.ahlberger@history.gu.se

Ämbetsmän, förvaltning, stat (1750-1900)

Maria Cavallin Aijmer, telefon: 031-786 5132, maria.cavallin@history.gu.se

Riksdag, opinion, Göteborg (1800-1950)

Jan Christensen, jan.christensen@history.gu.se

Medeltid, politisk kultur, sociala nätverk, historiebruk

Lars Hermanson, telefon: 031-786 4512, lars.hermanson@history.gu.se

Civilisationskritik, skönlitteratur, opinionsbildning (1800-2000)

Carl Holmberg, telefon: 031-786 4513, carl.holmberg@history.gu.se

Medeltid, riksbildning, kristnande

Henrik Jansson, telefon: 031-786 4511, henrik.jansson@history.gu.se

Befolkningsförhållanden, kriser och epidemier (1600-1900)

Daniel Larsson, telefon: 031-786 5948, daniel.larsson@history.gu.se

Historieundervisning, historiedidaktik samt undervisning och lärande i historia

Anna-Lena Lilliestam, telefon: 031-786 2258, anna-lena.lilliestam@ped.gu.se

1700-talet, bönder, Närke, Dalarna, politisk kultur

Martin Linde, telefon: 031-786 4502, martin.linde@history.gu.se

Vikingatid, medeltid, agrara och rättsliga villkor, slaveri, riks- och statsbildning, europeisk identitet

Thomas Lindkvist, thomas.lindkvist@history.gu.se

Konsumtion, gårdfarihandel, materiell kultur (1750-1920)

Pia Lundqvist, telefon: 031-786 4215, pia.lundqvist@history.gu.se

Fattigvård, världskrigen, välfärdsstaten, ostindiska kompaniet (1750-1950)

Thomas Magnusson, thomas.magnusson@history.gu.se

Religion, mentalitet, helgdagar (1450-1800)

Göran Malmstedt, telefon: 031-786 4508, goran.malmstedt@history.gu.se

Kinaresenärer, Linné, vetenskapshistoria, reseskildringar, sjömän (1700-2000)

Kenneth Nyberg, telefon: 031-786 4509, kenneth.nyberg@history.gu.se

Agrara villkor, region, industrialisering (1750-2000)

Lars Nyström, telefon: 031-786 5265, lars.nystrom@history.gu.se

Professionalisering, sjukgymnast, medicin, maskulinitet (1850-2000)

Anders Ottosson, telefon: 031-786 6774, anders.ottosson@history.gu.se

Rättsliga villkor, egendomsförhållanden, militär organisation, kön (1550-1900)

Maria Sjöberg, telefon: 031-786 5257, maria.sjoberg@history.gu.se

Idé- och lärdomshistoria

Europa. Kärnavfall. Politiska och ekonomiska idéernas historia

Mats Andrén, telefon: 031-786 4476, Mats.Andren@lir.gu.se

Astronomihistoria

Johan Kärnfelt, telefon: 031-786 4526, Johan.Karnfelt@lir.gu.se

Konst och teater

Det sena 1800-talets konst och konsthistorieskrivning, konstnärskolonier, konst och nationell identitet, konsthistoriska beröringspunkter mellan Norden och Tyskland, konstpedagogik, konsthantverk, bilderboksillustrationer

Alexandra Herlitz, telefon: 031-786 2793, alexandra.herlitz@gu.se

Genus och teater; Teaterhistoria, det sena 1800-talet, 1970-tal (feministisk teater, kvinnorörelsen); ideologi, politik och konstnärliga strategier; teaterkritik; drama- och föreställningsanalys

Birgitta Johansson Lindh, telefon: 031-786 5219, birgitta.johansson.lindh@lir.gu.se

Scenografi, teaterbilder, bildanalys

Astrid von Rosen, telefon: 031-786 2784, astrid.von.rosen@arthist.gu.se

Lingvistik

Tal, utländsk brytning, känslokommunikation, ljudsymbolism

Åsa Abelin, telefon: 0707-19 5233, asa.abelin@ling.gu.se

Två- och flerspråkighet, språkutveckling i flerspråkiga familjer, språkbruk bland ungdomar, språkvariation, språkpolitik

Sally Boyd, telefon: 031-786 1178, sally.boyd@ling.gu.se

Lingvistik, språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik, telefon: 031-786 6917, simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson, telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98, sl@ling.gu.se

ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk, utbildningsvetenskap

Elena Volodina, telefon: 031–786 5431, elena.volodina@svenska.gu.se

Litteratur och språk

Nederländska språket (holländska och flamländska), nederländsk och belgisk litteratur och kultur, allmän lingvistik, grammatik, språkhistoria

Evie Coussé, telefon: 031-786 4589, 0720-49 31 64, evie.cousse@sprak.gu.se

Romanska språk (främst spanska, italienska, franska, rätoromanska, katalanska och rumänska), minoritetsspråk, kulturmöten med den romanska världen

Ingmar Söhrman, telefon: 031-786 1793, 031-42 12 49 / 0708-16 76 25, ingmar.sohrman@rom.gu.se

Spanskspråkig litteratur, särskilt latinamerikansk / Läsning av skönlitteratur / Litteraturdidaktik inom moderna språk

Andrea Castro, telefon: 031-786 1799 / 0708-61 77 64, andrea.castro@gu.se

Allmän språkvetenskap, afrikanska språk, Tanzania, hotade språk, allmän grammatik, Academic writing

Malin Petzell, telefon: 031-786 1947, 0708-450100, malin.petzell@african.gu.se

Tysk språkvetenskap och tysk vetenskap i samhället, språkkontakt med tyska

Christiane Andersen, telefon: 031-786 4363, christiane.andersen@sprak.gu.se

Tyska språket, språk och kön, språk och terrorism

Magnus Pettersson Ängsal, telefon: 031-786 5579, magnus.pettersson.angsal@sprak.gu.se

Fotbollsspråk, grammatik, e-lärande och språkvetenskaplig metodik

Gunnar Bergh, telefon: 031-786 1788, 0708-650574, gunnar.bergh@eng.gu.se

Arabisk litteratur, särskilt modern; arabiska språket

Tetz Rooke, telefon: 031-786 4067, 0763-679 307, tetz.rooke@oriental.gu.se

Latinsk litteratur, latinsk poesi, latinsk skriftkultur i Norden under medeltiden, guidebokens historia med fokus på staden Rom, historiska resor och reseskildringar med fokus på Italien, samt genusperspektiv på antikens litteratur

Anna Blennow, telefon: 031-786 1769, anna.blennow@sprak.gu.se

Latin och grekiska, antik och medeltida filosofi, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist, telefon: 031-786 4348, christina.thornqvist@gu.se

Latin, kvinnosyn, kropp och identitet i antiken, romersk retorik

Gunhild Vidén, telefon: 0766-184690, gunhild.viden@sprak.gu.se

Skräcklitteratur och –film, kriminalfiktion, tidig svensk 1800-talsroman (i synnerhet kvinnliga författare)

Yvonne Leffler, telefon: 031-786 5294, 0707-16 78 23, Yvonne.leffler@lir.gu.se

Svensk och utländsk modernism och samtidslitteratur. Estetik och medieteori

Nils Olsson, telefon: 031-786 4522, 0732-482921, nils.olsson@lir.gu.se

Litteratursociologi, populärlitteraturen och dess olika genrer, litteraturhistoria i allmänhet

Dag Hedman, telefon: 031-786 4471, dag.hedman@lir.gu.se

Litteraturhistoria, nordisk romantik, expressionism

Gunilla Hermansson, telefon: 031-786 4558, gunilla.hermansson@gu.se

Miljöhumaniora

Miljö, etik, pengar

Joakim Sandberg, telefon: 031–786 4571, joakim.sandberg@gu.se

Miljöhistoria & ekokritik utifrån miljöhistoriska och ekokritiska perspektiv

Rikard Wingård, telefon: 031–786 4817, rikard.wingard@lir.gu.se

Miljö, katastrof och klimat i litteraturen

Camilla Brudin Borg, telefon: 031–786 5434, 070–519 8516, camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Naturuppfattningar ur idé- och vetenskapshistoriska perspektiv

Björn Billing, telefon: 031–786 4359, bjorn.billing@lir.gu.se

Musik och dans

 

Musikhistoria, musikteori, populärmusik fram till 1950, samt samisk kultur särskilt jojk och musik

Olle Edström, telefon: 031-786 4191, olle.edstrom@musicology.gu.se

Olika musikformer (metal, country, frikyrkomusik, disco/house/techno) och kulturerna som omger dem, musik och religion, musik och kultur

Thomas Bossius, telefon: 031-786 5491, thomas.bossius@kultur.gu.se

Religion och teologi

Islam och muslimer i Europa, islamisk teologi, migration, diskriminering, religion i det offentliga rummet, media (religionsjournalistik)

Göran Larsson, telefon: 031-786 5315, goran.larsson@lirgu.se

Språkteknologi

Språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik, telefon: 031-786 6917, simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson, telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98, staffan.larsson@ling.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi, telefon: 031-786 6953, nina.tahmasebi@gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina, telefon: 076-725 2067, elena.volodina@svenska.gu.se

Svenska språket och nordiska språk

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk

Anna Gunnarsdotter Grönberg, telefon: 031-786 4536, 0709-51 45 62, anna.gronberg@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och kön/makt, språk och samhälle

Inga-Lill Grahn, telefon: 031-786 5917, inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning

Anna Hannesdóttir, telefon: 031-786 4466, anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter

Sofie Johansson, telefon: 031-786 4203, sofie.johansson@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk

Susanna Karlsson, telefon: 031-786 3051, susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket

Kristine Köhler Mortensen, kristine.kohler.mortensen@gu.se

Fackspråklig kommunikation, terminologi, juridiskt fackspråk, översättningsvetenskap, textforskning, finlandssvenska

Hans Landqvist, telefon: 031-786 4546, 0736-957461, hans.landqvist@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård

Benjamin Lyngfelt, telefon: 031-786 4472, benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Flerspråkighet, språk och makt, språk, genus och sexualitet

Tommaso Milani, telefon: 031-786 4418, tommaso.milani@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering

Henrik Rosenkvist, telefon: 031-786 5156, henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina, telefon: 031-786 5431, 076-725 2067, elena.volodina@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér

Barbro Wallgren Hemlin, telefon: 031-786 4438, barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Vetenskapsteori

Vetenskap och samhälle, forskningspolitik, polarforskning (särskilt Antarktis), Einsteins liv och nobelpris

Aant Elzinga, telefon: 031-786 4916, Aant.elzinga@theorysc.gu.se

Citizen science (medborgarforskning), vetenskap och massmedia, samverkan mellan universitet och övrigt samhälle, politiska beslut och vetenskaplig osäkerhet, vetenskap och medborgarskap, idrott och vetenskaplig kunskap

Dick Kasperowski, telefon: 031-786 1945, 0731-51 33 59, dick.kasperowski@theorysc.gu.se

Svensk matematikutbildning och dess historia

Sverker Lundin, telefon: 0706-04 70 95, sverker.lundin@gu.se

Stamcellsforskningens historik och stamceller som samhällsfenomen. Medicinsk kunskapsöverföring i praktiken, eller mer specifikt: hur evidensbaserad medicin (EBM) faktiskt fungerar

Morten Sager, telefon: 031-786 4722, 0708-77 59 79, morten.sager@gu.se