Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Forskarna är samlade under övergripande ämnesområden. Om du söker en expert som du inte hittar här, kontakta fakultetens kommunikatör.

Antikens kultur och samhällsliv

Östra medelhavsområdets arkeologi  (Grekland/Cypern, Levanten inkluderande Syrien, Libanon, Palestina, Jordanien, Israel och Egypten) under brons- och järnåldern, naturvetenskapliga metoder inom arkeologin

Peter M. Fischer

Telefon: 0707-534317

peter@fischerarchaeology.se

Genusfrågor, barn och familj under antiken, romersk textilproduktion och klädedräkt, romerska monument

Lena Larsson-Lovén

Telefon: 031-786 4659

lena.larsson@class.gu.se

Naturresurs- och miljöfrågor under för- och historisk tid, allt om etruskerna, hellenistisk konst, antik mytologi, religion och filosofi

Ingela Wiman

Telefon: 031-786 4908

ingela.wiman@class.gu.se

Grekisk förhistoria, grekisk arkeologi, antikens litteratur och historia, senantiken och tidig kristendom

Helène Whittaker

Telefon: 031-786 4514

helene.whittaker@gu.se

Allt om Rom, antika författare, romersk historieskrivning, antikens fortlevnad

Ida Östenberg

Telefon: 031-786 4645

ida.ostenberg@class.gu.se

Arkeologi

Latinamerikas arkeologi och kulturarv

Per Cornell

Telefon: 031-786 5987

per.cornell@archaeology.gu.se

Kulturarv, samtidsarkeologi

Håkan Karlsson

Telefon: 031-786 5256

hakan.karlsson@archaeology.gu.se

Europas förhistoria

Kristian Kristiansen

Telefon: 031-786 4613

kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Kvinnor i förhistorien

Elisabeth Nordbladh

elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se

Stenåldern

Karl-Göran Sjögren

Telefon: 031-786 5264

Digital humaniora

Digitala arkiv, digital infrastruktur, visualiseringar, digitalisering av kulturarv, litteratur och konst

Cecilia Lindhé

Telefon: 031-786 4732, 0738-299901

cecilia.lindhe@lir.gu.se

Teknikhistoria, vetenskapshistoria, digital historia, industrialiseringens historia, energihistoria, teknik och politik, teknisk förändring, industriell och teknisk utveckling, terrorism, politiskt våld och extremism, nationalism, fruktans historia, känslohistoria

Mats Fridlund

mats.fridlund@lir.gu.se

Databaser, interaktiva kartor

Johan Åhlfeldt

johan.ahlfeldt@lir.gu.se

Ida Storm

ida.storm@lir.gu.se

Filmvetenskap, fiktionens möjligheter att tillföra kritiska perspektiv på samtiden, medie- och kulturhistoria, filmteori och estetik, modernism och modernitet, utbildningsfilosofi

Daniel Brodén

daniel.broden@lir.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi

Telefon: 031-786 6953

nina.tahmasebi@gu.se

Antikens poetik, fornnordisk diktning, svensk barock, den tidiga romanen i Sverige, nya forskningsmetoder och -frågor kring stora textbaser, hur litteratur förändrar mening över tid genom mediehistoriska förändringar, översättning

Mats Malm

Telefon: 031-786 5285

mats.malm@lir.gu.se

Filosofi

Miljöetik, djuretik, relationen människa-djur-natur, hästar, ridsport

Petra Andersson

Telefon: 0732-05 30 69                                            

petra.andersson@filosofi.gu.se

Moraliskt ansvar, moralisk oenighet, moralisk relativism, moralisk motivation

Gunnar Björnsson

Telefon: 070-441 45 33

gunnar.bjornsson@filosofi.gu.se

Begrepps-, etik-, värde- och policyfrågor i anknytning till forskning, hälsa, miljö och teknik

Christian Munthe

Telefon: 031-786 4843

christian.munthe@gu.se

Rättsfilosofi och rättspsykiatri, jämställdhetsfrågor i skolvärlden

Susanna Radovic

Telefon: 0733-42 12 78

susanna@filosofi.gu.se

Ekonomi och etik

Joakim Sandberg

Telefon: 0708-35 65 32

joakim.sandberg@filosofi.gu.se

Antik och medeltida filosofi, latin och grekiska, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist

Telefon: 031-786 4348

christina.thornqvist@gu.se

Genusvetenskap

Barn, ungdomar och musik; musik och lärande, musik och genus

Åsa Bergman

Telefon: 031-786 5218

asa.bergman@musikvet.gu.se

Genusforskning, särskilt genus och litteratur

Ingrid Holmquist

Telefon: 031-786 4191

ingrid.holmquist@wmst.gu.se

Feminism, genus, sexualitet, civilsamhället och sociala rörelser

Mia Liinason

Telefon: 031 - 786 3615

mia.liinason@gu.se

Kulturanalys, film & TV, populär- & mediekultur, genus

Ingrid Lindell

Telefon: 031-786 5558

Ingrid.Lindell@lir.gu.se

Förortsfeminism, videomakt, kvinnor i antropocenen, urbana rörelser i Latinamerika

Juan Velasquez Atehortua

Telefon: 031-786 1976

juan.velasquez@gu.se

Historia

Kläder och mode, kropp, kön (Medeltid-1900)

Eva Andersson

Telefon: 031-786 4171

eva.andersson@history.gu.se

Konsumtion, städer, väckelse (1750-2000)

Christer Ahlberger

Telefon: 031-786 4504

christer.ahlberger@history.gu.se

Ämbetsmän, förvaltning, stat (1750-1900)

Maria Cavallin Aijmer

Telefon: 031-786 5132

maria.cavallin@history.gu.se

Riksdag, opinion, Göteborg (1800-1950)

Jan Christensen

jan.christensen@history.gu.se

Medeltid, politisk kultur, sociala nätverk, historiebruk

Lars Hermanson

Telefon: 031-786 4512

lars.hermanson@history.gu.se

Civilisationskritik, skönlitteratur, opinionsbildning (1800-2000)

Carl Holmberg

Telefon: 031-786 4513

carl.holmberg@history.gu.se

Medeltid, riksbildning, kristnande

Henrik Jansson

Telefon: 031-786 4511

henrik.jansson@history.gu.se

Befolkningsförhållanden, kriser och epidemier (1600-1900)

Daniel Larsson

Telefon: 031-786 5948

daniel.larsson@history.gu.se

Historieundervisning, historiedidaktik samt undervisning och lärande i historia

Anna-Lena Lilliestam

Telefon: 031-786 2258

anna-lena.lilliestam@ped.gu.se

1700-talet, bönder, Närke, Dalarna, politisk kultur

Martin Linde

Telefon: 031-786 4502

martin.linde@history.gu.se

Vikingatid, medeltid, agrara och rättsliga villkor, slaveri, riks- och statsbildning, europeisk identitet

Thomas Lindkvist

thomas.lindkvist@history.gu.se

Konsumtion, gårdfarihandel, materiell kultur (1750-1920)

Pia Lundqvist

Telefon: 031-786 4215

pia.lundqvist@history.gu.se

Fattigvård, världskrigen, välfärdsstaten, ostindiska kompaniet (1750-1950)

Thomas Magnusson

thomas.magnusson@history.gu.se

Religion, mentalitet, helgdagar (1450-1800)

Göran Malmstedt

Telefon: 031-786 4508

goran.malmstedt@history.gu.se

Kinaresenärer, Linné, vetenskapshistoria, reseskildringar, sjömän (1700-2000)

Kenneth Nyberg

Telefon: 031-786 4509

kenneth.nyberg@history.gu.se

Agrara villkor, region, industrialisering (1750-2000)

Lars Nyström

Telefon: 031-786 5265

lars.nystrom@history.gu.se

Professionalisering, sjukgymnast, medicin, maskulinitet (1850-2000)

Anders Ottosson

Telefon: 031-786 6774

anders.ottosson@history.gu.se

Rättsliga villkor, egendomsförhållanden, militär organisation, kön (1550-1900)

Maria Sjöberg

Telefon: 031-786 5257

maria.sjoberg@history.gu.se

Idé- och lärdomshistoria

Europa. Kärnavfall. Politiska och ekonomiska idéernas historia

Mats Andrén

Telefon: 031-786 4476

Mats.Andren@lir.gu.se

Astronomihistoria

Johan Kärnfelt

Telefon: 031-786 4526

Johan.Karnfelt@lir.gu.se

Konst och teater

Det sena 1800-talets konst och konsthistorieskrivning, konstnärskolonier, konst och nationell identitet, konsthistoriska beröringspunkter mellan Norden och Tyskland, konstpedagogik, konsthantverk, bilderboksillustrationer

Alexandra Herlitz

Telefon: 031-786 2793

alexandra.herlitz@gu.se

Genus och teater; Teaterhistoria, det sena 1800-talet, 1970-tal (feministisk teater, kvinnorörelsen); ideologi, politik och konstnärliga strategier; teaterkritik; drama- och föreställningsanalys

Birgitta Johansson Lindh

Telefon: 031-786 5219

birgitta.johansson.lindh@lir.gu.se

Scenografi, teaterbilder, bildanalys

Astrid von Rosen

Telefon: 031-786 2784

astrid.von.rosen@arthist.gu.se

Lingvistik

Tal, utländsk brytning, känslokommunikation, ljudsymbolism

Åsa Abelin

Telefon: 0707-19 5233

asa.abelin@ling.gu.se

Två- och flerspråkighet, språkutveckling i flerspråkiga familjer, språkbruk bland ungdomar, språkvariation, språkpolitik

Sally Boyd

Telefon: 031-786 1178

sally.boyd@ling.gu.se

Lingvistik, språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik

Telefon: 031-786 6917

simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson

Telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98

sl@ling.gu.se

ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk, utbildningsvetenskap

Elena Volodina

Telefon: 031–786 5431

elena.volodina@svenska.gu.se

Litteratur och språk

Nederländska språket (holländska och flamländska), nederländsk och belgisk litteratur och kultur, allmän lingvistik, grammatik, språkhistoria

Evie Coussé

Telefon: 031-786 4589, 0720-49 31 64

evie.cousse@sprak.gu.se

Romanska språk (främst spanska, italienska, franska, rätoromanska, katalanska och rumänska), minoritetsspråk, kulturmöten med den romanska världen

Ingmar Söhrman

Telefon: 031-786 1793, 031-42 12 49 / 0708-16 76 25

ingmar.sohrman@rom.gu.se

Spanskspråkig litteratur, särskilt latinamerikansk / Läsning av skönlitteratur / Litteraturdidaktik inom moderna språk

Andrea Castro

Telefon: 031-786 1799 / 0708-61 77 64

andrea.castro@gu.se

Allmän språkvetenskap, afrikanska språk, Tanzania, hotade språk, allmän grammatik, Academic writing

Malin Petzell

Telefon: 031-786 1947, 0708-450100

malin.petzell@african.gu.se

Tysk språkvetenskap och tysk vetenskap i samhället, språkkontakt med tyska

Christiane Andersen

Telefon: 031-786 4363

christiane.andersen@sprak.gu.se

Tyska språket, språk och kön, språk och terrorism

Magnus Pettersson Ängsal

Telefon: 031-786 5579

magnus.pettersson.angsal@sprak.gu.se

Fotbollsspråk, grammatik, e-lärande och språkvetenskaplig metodik

Gunnar Bergh

Telefon: 031-786 1788, 0708-650574

gunnar.bergh@eng.gu.se

Arabisk litteratur, särskilt modern; arabiska språket

Tetz Rooke

Telefon: 031-786 4067, 0763-679 307

tetz.rooke@oriental.gu.se

Latinsk litteratur, latinsk poesi, latinsk skriftkultur i Norden under medeltiden, guidebokens historia med fokus på staden Rom, historiska resor och reseskildringar med fokus på Italien, samt genusperspektiv på antikens litteratur

Anna Blennow

Telefon: 031-786 1769

anna.blennow@sprak.gu.se

Latin och grekiska, antik och medeltida filosofi, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist

Telefon: 031-786 4348

christina.thornqvist@gu.se

Latin, kvinnosyn, kropp och identitet i antiken, romersk retorik

Gunhild Vidén

Telefon: 0766-184690

gunhild.viden@sprak.gu.se

Skräcklitteratur och –film, kriminalfiktion, tidig svensk 1800-talsroman (i synnerhet kvinnliga författare)

Yvonne Leffler

Telefon: 031-786 5294, 0707-16 78 23

Yvonne.leffler@lir.gu.se

Svensk och utländsk modernism och samtidslitteratur. Estetik och medieteori

Nils Olsson

Telefon: 031-786 4522, 0732-482921

nils.olsson@lir.gu.se

Litteratursociologi, populärlitteraturen och dess olika genrer, litteraturhistoria i allmänhet

Dag Hedman

Telefon: 031-786 4471

dag.hedman@lir.gu.se

Litteraturhistoria, nordisk romantik, expressionism

Gunilla Hermansson

Telefon: 031-786 4558

gunilla.hermansson@gu.se

Miljöhumaniora

Miljö, etik, pengar

Joakim Sandberg

Telefon: 031–786 4571

joakim.sandberg@gu.se

Miljöhistoria & ekokritik utifrån miljöhistoriska och ekokritiska perspektiv

Rikard Wingård

Telefon: 031–786 4817

rikard.wingard@lir.gu.se

Miljö, katastrof och klimat i litteraturen

Camilla Brudin Borg

Telefon: 031–786 5434, 070–519 8516

camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Naturuppfattningar ur idé- och vetenskapshistoriska perspektiv

Björn Billing

Telefon: 031–786 4359

bjorn.billing@lir.gu.se

Musik och dans

Melodifestivalen/Eurovision Song Contest, svensk populärmusikhistoria samt musik, medier och teknik

Alf Björnberg

Telefon: 031-786 4085

alf.bjornberg@gu.se

Populärmusik. De senaste 100 årens musikhistoria. Musik, människa och kultur. Musik och hälsa

Lars Lilliestam

lars.lilliestam@gu.se

Musikhistoria, musikteori, populärmusik fram till 1950, samt samisk kultur särskilt jojk och musik

Olle Edström

Telefon: 031-786 4191

olle.edstrom@musicology.gu.se

Olika musikformer (metal, country, frikyrkomusik, disco/house/techno) och kulturerna som omger dem, musik och religion, musik och kultur

Thomas Bossius

Telefon: 031-786 5491

thomas.bossius@kultur.gu.se

Religion och teologi

Islam och muslimer i Europa, islamisk teologi, migration, diskriminering, religion i det offentliga rummet, media (religionsjournalistik)

Göran Larsson

Telefon: 031-786 5315

goran.larsson@lirgu.se

Språkteknologi

Språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik

Telefon: 031-786 6917

simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson

Telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98

staffan.larsson@ling.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi

Telefon: 031-786 6953

nina.tahmasebi@gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina

Telefon: 076-725 2067

elena.volodina@svenska.gu.se

Svenska språket och nordiska språk

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk

Anna Gunnarsdotter Grönberg

Telefon: 031-786 4536, 0709-51 45 62

anna.gronberg@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och kön/makt, språk och samhälle

Inga-Lill Grahn

Telefon: 031-786 5917

inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning

Anna Hannesdóttir

Telefon: 031-786 4466

anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter

Sofie Johansson

Telefon: 031-786 4203

sofie.johansson@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk

Susanna Karlsson

Telefon: 031-786 3051

susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket

Kristine Köhler Mortensen

kristine.kohler.mortensen@gu.se

Fackspråklig kommunikation, terminologi, juridiskt fackspråk, översättningsvetenskap, textforskning, finlandssvenska

Hans Landqvist

Telefon: 031-786 4546, 0736-957461

hans.landqvist@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård

Benjamin Lyngfelt

Telefon: 031-786 4472

benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Flerspråkighet, språk och makt, språk, genus och sexualitet

Tommaso Milani

Telefon: 031-786 4418

tommaso.milani@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering

Henrik Rosenkvist

Telefon: 031-786 5156

henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina

Telefon: 031-786 5431, 076-725 2067

elena.volodina@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér

Barbro Wallgren Hemlin

Telefon: 031-786 4438

barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Vetenskapsteori

Vetenskap och samhälle, forskningspolitik, polarforskning (särskilt Antarktis), Einsteins liv och nobelpris

Aant Elzinga

Telefon: 031-786 4916

Aant.elzinga@theorysc.gu.se

Citizen science (medborgarforskning), vetenskap och massmedia, samverkan mellan universitet och övrigt samhälle, politiska beslut och vetenskaplig osäkerhet, vetenskap och medborgarskap, idrott och vetenskaplig kunskap

Dick Kasperowki

Telefon: 031-786 1945, 0731-51 33 59

dick.kasperowski@theorysc.gu.se

Svensk matematikutbildning och dess historia

Sverker Lundin

Telefon: 0706-04 70 95

sverker.lundin@gu.se

Stamcellsforskningens historik och stamceller som samhällsfenomen. Medicinsk kunskapsöverföring i praktiken, eller mer specifikt: hur evidensbaserad medicin (EBM) faktiskt fungerar

Morten Sager

Telefon: 031-786 4722, 0708-77 59 79

morten.sager@gu.se