Göteborgs universitet

Forskarna är samlade under övergripande ämnesområden. Om du söker en expert som du inte hittar här, kontakta fakultetens kommunikatör.

Antikens kultur och samhällsliv

Östra medelhavsområdets arkeologi  (Grekland/Cypern, Levanten inkluderande Syrien, Libanon, Palestina, Jordanien, Israel och Egypten) under brons- och järnåldern, naturvetenskapliga metoder inom arkeologin

Peter M. Fischer

Telefon: 0707-534317

peter@fischerarchaeology.se

Genusfrågor, barn och familj under antiken, romersk textilproduktion och klädedräkt, romerska monument

Lena Larsson-Lovén

Telefon: 031-786 4659

lena.larsson@class.gu.se

Naturresurs- och miljöfrågor under för- och historisk tid, allt om etruskerna, hellenistisk konst, antik mytologi, religion och filosofi

Ingela Wiman

Telefon: 031-786 4908

ingela.wiman@class.gu.se

Grekisk förhistoria, grekisk arkeologi, antikens litteratur och historia, senantiken och tidig kristendom

Helène Whittaker

Telefon: 031-786 4514

helene.whittaker@gu.se

Allt om Rom, antika författare, romersk historieskrivning, antikens fortlevnad

Ida Östenberg

Telefon: 031-786 4645

ida.ostenberg@class.gu.se

Arkeologi

Latinamerikas arkeologi och kulturarv

Per Cornell

Telefon: 031-786 5987

per.cornell@archaeology.gu.se

Kulturarv, samtidsarkeologi

Håkan Karlsson

Telefon: 031-786 5256

hakan.karlsson@archaeology.gu.se

Europas förhistoria

Kristian Kristiansen

Telefon: 031-786 4613

kristian.kristiansen@archaeology.gu.se

Kvinnor i förhistorien

Elisabeth Nordbladh

elisabeth.nordbladh@archaeology.gu.se

Stenåldern

Karl-Göran Sjögren

Telefon: 031-786 5264

Digital humaniora

Digitala arkiv, digital infrastruktur, visualiseringar, digitalisering av kulturarv, litteratur och konst

Cecilia Lindhé

Telefon: 031-786 4732, 0738-299901

cecilia.lindhe@lir.gu.se

Teknikhistoria, vetenskapshistoria, digital historia, industrialiseringens historia, energihistoria, teknik och politik, teknisk förändring, industriell och teknisk utveckling, terrorism, politiskt våld och extremism, nationalism, fruktans historia, känslohistoria

Mats Fridlund

mats.fridlund@lir.gu.se

Databaser, interaktiva kartor

Johan Åhlfeldt

johan.ahlfeldt@lir.gu.se

Ida Storm

ida.storm@lir.gu.se

Filmvetenskap, fiktionens möjligheter att tillföra kritiska perspektiv på samtiden, medie- och kulturhistoria, filmteori och estetik, modernism och modernitet, utbildningsfilosofi

Daniel Brodén

daniel.broden@lir.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi

Telefon: 031-786 6953

nina.tahmasebi@gu.se

Antikens poetik, fornnordisk diktning, svensk barock, den tidiga romanen i Sverige, nya forskningsmetoder och -frågor kring stora textbaser, hur litteratur förändrar mening över tid genom mediehistoriska förändringar, översättning

Mats Malm

Telefon: 031-786 5285

mats.malm@lir.gu.se

Filosofi

Miljöetik, djuretik, relationen människa-djur-natur, hästar, ridsport

Petra Andersson

Telefon: 0732-05 30 69                                            

petra.andersson@filosofi.gu.se

Moraliskt ansvar, moralisk oenighet, moralisk relativism, moralisk motivation

Gunnar Björnsson

Telefon: 070-441 45 33

gunnar.bjornsson@filosofi.gu.se

Begrepps-, etik-, värde- och policyfrågor i anknytning till forskning, hälsa, miljö och teknik

Christian Munthe

Telefon: 031-786 4843

christian.munthe@gu.se

Rättsfilosofi och rättspsykiatri, jämställdhetsfrågor i skolvärlden

Susanna Radovic

Telefon: 0733-42 12 78

susanna@filosofi.gu.se

Ekonomi och etik

Joakim Sandberg

Telefon: 0708-35 65 32

joakim.sandberg@filosofi.gu.se

Antik och medeltida filosofi, latin och grekiska, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist

Telefon: 031-786 4348

christina.thornqvist@gu.se

Genusvetenskap

Barn, ungdomar och musik; musik och lärande, musik och genus

Åsa Bergman

Telefon: 031-786 5218

asa.bergman@musikvet.gu.se

Genusforskning, särskilt genus och litteratur

Ingrid Holmquist

Telefon: 031-786 4191

ingrid.holmquist@wmst.gu.se

Feminism, genus, sexualitet, civilsamhället och sociala rörelser

Mia Liinason

Telefon: 031 - 786 3615

mia.liinason@gu.se

Kulturanalys, film & TV, populär- & mediekultur, genus

Ingrid Lindell

Telefon: 031-786 5558

Ingrid.Lindell@lir.gu.se

Förortsfeminism, videomakt, kvinnor i antropocenen, urbana rörelser i Latinamerika

Juan Velasquez Atehortua

Telefon: 031-786 1976

juan.velasquez@gu.se

Historia

Kläder och mode, kropp, kön (Medeltid-1900)

Eva Andersson

Telefon: 031-786 4171

eva.andersson@history.gu.se

Konsumtion, städer, väckelse (1750-2000)

Christer Ahlberger

Telefon: 031-786 4504

christer.ahlberger@history.gu.se

Ämbetsmän, förvaltning, stat (1750-1900)

Maria Cavallin Aijmer

Telefon: 031-786 5132

maria.cavallin@history.gu.se

Riksdag, opinion, Göteborg (1800-1950)

Jan Christensen

jan.christensen@history.gu.se

Medeltid, politisk kultur, sociala nätverk, historiebruk

Lars Hermanson

Telefon: 031-786 4512

lars.hermanson@history.gu.se

Civilisationskritik, skönlitteratur, opinionsbildning (1800-2000)

Carl Holmberg

Telefon: 031-786 4513

carl.holmberg@history.gu.se

Medeltid, riksbildning, kristnande

Henrik Jansson

Telefon: 031-786 4511

henrik.jansson@history.gu.se

Befolkningsförhållanden, kriser och epidemier (1600-1900)

Daniel Larsson

Telefon: 031-786 5948

daniel.larsson@history.gu.se

Historieundervisning, historiedidaktik samt undervisning och lärande i historia

Anna-Lena Lilliestam

Telefon: 031-786 2258

anna-lena.lilliestam@ped.gu.se

1700-talet, bönder, Närke, Dalarna, politisk kultur

Martin Linde

Telefon: 031-786 4502

martin.linde@history.gu.se

Vikingatid, medeltid, agrara och rättsliga villkor, slaveri, riks- och statsbildning, europeisk identitet

Thomas Lindkvist

thomas.lindkvist@history.gu.se

Konsumtion, gårdfarihandel, materiell kultur (1750-1920)

Pia Lundqvist

Telefon: 031-786 4215

pia.lundqvist@history.gu.se

Fattigvård, världskrigen, välfärdsstaten, ostindiska kompaniet (1750-1950)

Thomas Magnusson

thomas.magnusson@history.gu.se

Religion, mentalitet, helgdagar (1450-1800)

Göran Malmstedt

Telefon: 031-786 4508

goran.malmstedt@history.gu.se

Kinaresenärer, Linné, vetenskapshistoria, reseskildringar, sjömän (1700-2000)

Kenneth Nyberg

Telefon: 031-786 4509

kenneth.nyberg@history.gu.se

Agrara villkor, region, industrialisering (1750-2000)

Lars Nyström

Telefon: 031-786 5265

lars.nystrom@history.gu.se

Professionalisering, sjukgymnast, medicin, maskulinitet (1850-2000)

Anders Ottosson

Telefon: 031-786 6774

anders.ottosson@history.gu.se

Rättsliga villkor, egendomsförhållanden, militär organisation, kön (1550-1900)

Maria Sjöberg

Telefon: 031-786 5257

maria.sjoberg@history.gu.se

Idé- och lärdomshistoria

Europa. Kärnavfall. Politiska och ekonomiska idéernas historia

Mats Andrén

Telefon: 031-786 4476

Mats.Andren@lir.gu.se

Astronomihistoria

Johan Kärnfelt

Telefon: 031-786 4526

Johan.Karnfelt@lir.gu.se

Konst och teater

Det sena 1800-talets konst och konsthistorieskrivning, konstnärskolonier, konst och nationell identitet, konsthistoriska beröringspunkter mellan Norden och Tyskland, konstpedagogik, konsthantverk, bilderboksillustrationer

Alexandra Herlitz

Telefon: 031-786 2793

alexandra.herlitz@gu.se

Genus och teater; Teaterhistoria, det sena 1800-talet, 1970-tal (feministisk teater, kvinnorörelsen); ideologi, politik och konstnärliga strategier; teaterkritik; drama- och föreställningsanalys

Birgitta Johansson Lindh

Telefon: 031-786 5219

birgitta.johansson.lindh@lir.gu.se

Scenografi, teaterbilder, bildanalys

Astrid von Rosen

Telefon: 031-786 2784

astrid.von.rosen@arthist.gu.se

Lingvistik

Tal, utländsk brytning, känslokommunikation, ljudsymbolism

Åsa Abelin

Telefon: 0707-19 5233

asa.abelin@ling.gu.se

Två- och flerspråkighet, språkutveckling i flerspråkiga familjer, språkbruk bland ungdomar, språkvariation, språkpolitik

Sally Boyd

Telefon: 031-786 1178

sally.boyd@ling.gu.se

Lingvistik, språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik

Telefon: 031-786 6917

simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson

Telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98

sl@ling.gu.se

ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk, utbildningsvetenskap

Elena Volodina

Telefon: 031–786 5431

elena.volodina@svenska.gu.se

Litteratur och språk

Nederländska språket (holländska och flamländska), nederländsk och belgisk litteratur och kultur, allmän lingvistik, grammatik, språkhistoria

Evie Coussé

Telefon: 031-786 4589, 0720-49 31 64

evie.cousse@sprak.gu.se

Romanska språk (främst spanska, italienska, franska, rätoromanska, katalanska och rumänska), minoritetsspråk, kulturmöten med den romanska världen

Ingmar Söhrman

Telefon: 031-786 1793, 031-42 12 49 / 0708-16 76 25

ingmar.sohrman@rom.gu.se

Spanskspråkig litteratur, särskilt latinamerikansk / Läsning av skönlitteratur / Litteraturdidaktik inom moderna språk

Andrea Castro

Telefon: 031-786 1799 / 0708-61 77 64

andrea.castro@gu.se

Allmän språkvetenskap, afrikanska språk, Tanzania, hotade språk, allmän grammatik, Academic writing

Malin Petzell

Telefon: 031-786 1947, 0708-450100

malin.petzell@african.gu.se

Tysk språkvetenskap och tysk vetenskap i samhället, språkkontakt med tyska

Christiane Andersen

Telefon: 031-786 4363

christiane.andersen@sprak.gu.se

Tyska språket, språk och kön, språk och terrorism

Magnus Pettersson Ängsal

Telefon: 031-786 5579

magnus.pettersson.angsal@sprak.gu.se

Fotbollsspråk, grammatik, e-lärande och språkvetenskaplig metodik

Gunnar Bergh

Telefon: 031-786 1788, 0708-650574

gunnar.bergh@eng.gu.se

Arabisk litteratur, särskilt modern; arabiska språket

Tetz Rooke

Telefon: 031-786 4067, 0763-679 307

tetz.rooke@oriental.gu.se

Latinsk litteratur, latinsk poesi, latinsk skriftkultur i Norden under medeltiden, guidebokens historia med fokus på staden Rom, historiska resor och reseskildringar med fokus på Italien, samt genusperspektiv på antikens litteratur

Anna Blennow

Telefon: 031-786 1769

anna.blennow@sprak.gu.se

Latin och grekiska, antik och medeltida filosofi, textkritik och kodikologi

Christina Thomsen Thörnqvist

Telefon: 031-786 4348

christina.thornqvist@gu.se

Latin, kvinnosyn, kropp och identitet i antiken, romersk retorik

Gunhild Vidén

Telefon: 0766-184690

gunhild.viden@sprak.gu.se

Skräcklitteratur och –film, kriminalfiktion, tidig svensk 1800-talsroman (i synnerhet kvinnliga författare)

Yvonne Leffler

Telefon: 031-786 5294, 0707-16 78 23

Yvonne.leffler@lir.gu.se

Svensk och utländsk modernism och samtidslitteratur. Estetik och medieteori

Nils Olsson

Telefon: 031-786 4522, 0732-482921

nils.olsson@lir.gu.se

Litteratursociologi, populärlitteraturen och dess olika genrer, litteraturhistoria i allmänhet

Dag Hedman

Telefon: 031-786 4471

dag.hedman@lir.gu.se

Litteraturhistoria, nordisk romantik, expressionism

Gunilla Hermansson

Telefon: 031-786 4558

gunilla.hermansson@gu.se

Miljöhumaniora

Miljö, etik, pengar

Joakim Sandberg

Telefon: 031–786 4571

joakim.sandberg@gu.se

Miljöhistoria & ekokritik utifrån miljöhistoriska och ekokritiska perspektiv

Rikard Wingård

Telefon: 031–786 4817

rikard.wingard@lir.gu.se

Miljö, katastrof och klimat i litteraturen

Camilla Brudin Borg

Telefon: 031–786 5434, 070–519 8516

camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Naturuppfattningar ur idé- och vetenskapshistoriska perspektiv

Björn Billing

Telefon: 031–786 4359

bjorn.billing@lir.gu.se

Musik och dans

Melodifestivalen/Eurovision Song Contest, svensk populärmusikhistoria samt musik, medier och teknik

Alf Björnberg

Telefon: 031-786 4085

alf.bjornberg@gu.se

Populärmusik. De senaste 100 årens musikhistoria. Musik, människa och kultur. Musik och hälsa

Lars Lilliestam

lars.lilliestam@gu.se

Musikhistoria, musikteori, populärmusik fram till 1950, samt samisk kultur särskilt jojk och musik

Olle Edström

Telefon: 031-786 4191

olle.edstrom@musicology.gu.se

Olika musikformer (metal, country, frikyrkomusik, disco/house/techno) och kulturerna som omger dem, musik och religion, musik och kultur

Thomas Bossius

Telefon: 031-786 5491

thomas.bossius@kultur.gu.se

Religion och teologi

Islam och muslimer i Europa, islamisk teologi, migration, diskriminering, religion i det offentliga rummet, media (religionsjournalistik)

Göran Larsson

Telefon: 031-786 5315

goran.larsson@lirgu.se

Språkteknologi

Språkteknologi, språk och visuell perception, situerade dialogsystemer eller robotar

Simon Dobnik

Telefon: 031-786 6917

simon.dobnik@gu.se

Språkteknologi, dialogforskning, dialogsystem

Staffan Larsson

Telefon: 031-786 4378, 0709-28 57 98

staffan.larsson@ling.gu.se

Språkteknologi, diakrona språkförändringar, semantiska förändringar, lexikala ersättningar, sentimentanalys, NLP på sociala medier, Data science

Nina Tahmasebi

Telefon: 031-786 6953

nina.tahmasebi@gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina

Telefon: 076-725 2067

elena.volodina@svenska.gu.se

Svenska språket och nordiska språk

Island, isländska, språk i Norden, dialekter, göteborgska, språk och kön, språkförändring, ungdomsspråk

Anna Gunnarsdotter Grönberg

Telefon: 031-786 4536, 0709-51 45 62

anna.gronberg@svenska.gu.se

Samtalsforskning, språk och kön/makt, språk och samhälle

Inga-Lill Grahn

Telefon: 031-786 5917

inga-lill.grahn@svenska.gu.se

Nordiska språk (särskilt isländska), lexikografi (särskilt tvåspråkig), språkhistoria, grannspråksundervisning

Anna Hannesdóttir

Telefon: 031-786 4466

anna.hannesdottir@svenska.gu.se

Bedömning av språkkunskap, ordförrådstester, språkteknologisk analys av läromedel och elevskrivna texter

Sofie Johansson

Telefon: 031-786 4203

sofie.johansson@svenska.gu.se

Språkvård, språknormering, språkpolitik, samtalsforskning, myndighetsspråk

Susanna Karlsson

Telefon: 031-786 3051

susanna.karlsson@svenska.gu.se

Språk och sociala medier; språk, genus och sexualitet; språk och migration; Danska språket

Kristine Köhler Mortensen

kristine.kohler.mortensen@gu.se

Fackspråklig kommunikation, terminologi, juridiskt fackspråk, översättningsvetenskap, textforskning, finlandssvenska

Hans Landqvist

Telefon: 031-786 4546, 0736-957461

hans.landqvist@svenska.gu.se

Grammatik och språkvård

Benjamin Lyngfelt

Telefon: 031-786 4472

benjamin.lyngfelt@svenska.gu.se

Flerspråkighet, språk och makt, språk, genus och sexualitet

Tommaso Milani

Telefon: 031-786 4418

tommaso.milani@svenska.gu.se

Grammatik, syntax, språkhistoria, språkförändring, dialektologi, språknormering

Henrik Rosenkvist

Telefon: 031-786 5156

henrik.rosenkvist@svenska.gu.se

Infrastruktur för andraspråksforskning, ICALL – Intelligent Computer-Assisted Language Learning, lingvistik, språkteknologi, svenska som andraspråk

Elena Volodina

Telefon: 031-786 5431, 076-725 2067

elena.volodina@svenska.gu.se

Retorik, predikan, Esaias Tegnér

Barbro Wallgren Hemlin

Telefon: 031-786 4438

barbro.wallgren-hemlin@svenska.gu.se

Vetenskapsteori

Vetenskap och samhälle, forskningspolitik, polarforskning (särskilt Antarktis), Einsteins liv och nobelpris

Aant Elzinga

Telefon: 031-786 4916

Aant.elzinga@theorysc.gu.se

Citizen science (medborgarforskning), vetenskap och massmedia, samverkan mellan universitet och övrigt samhälle, politiska beslut och vetenskaplig osäkerhet, vetenskap och medborgarskap, idrott och vetenskaplig kunskap

Dick Kasperowki

Telefon: 031-786 1945, 0731-51 33 59

dick.kasperowski@theorysc.gu.se

Svensk matematikutbildning och dess historia

Sverker Lundin

Telefon: 0706-04 70 95

sverker.lundin@gu.se

Stamcellsforskningens historik och stamceller som samhällsfenomen. Medicinsk kunskapsöverföring i praktiken, eller mer specifikt: hur evidensbaserad medicin (EBM) faktiskt fungerar

Morten Sager

Telefon: 031-786 4722, 0708-77 59 79

morten.sager@gu.se