Göteborgs universitet

Praktik

Att lägga in praktik i sin utbildning eller att skriva sin uppsats/examensarbete i samverkan med ett företag eller organisation är två sätt att redan under sin studietid etablera kontakt med framtida arbetsgivare.

Du kan knyta ihop din utbildning genom att göra en praktik inom ett arbetsområde eller yrke som du är intresserad av.
Inom Humanistiska fakulteten finns flera möjligheter att söka praktik både för dig som läser kurser och för dig som går ett program.

Kurser på både 15 hp och 30 hp

Kortare och längre praktikkurser som du förlägger merparten av på en praktikplats i Sverige eller utomlands. Du behöver själv leta reda på en plats för din praktik och det kan vara värt mödan att lägga ner både tid och energi på att hitta en praktikplats som kan ge dig en insikt i ett arbete du är intresserad av samtidigt som du får en chans att visa upp dina kunskaper och också få en framtida referens.

Praktik inom program

På Humanstiska fakulteten finns flera program där praktik ingår, bland annat Språkkonsultprogrammet som har två praktikperioder samt kandidatprogrammet Kultur.

Volontärarbete

Att engagera sig ideellt är ytterligare ett sätt att skaffa sig kontakter och erfarenhet. Det finns en mängd olika frivillig-organisationer att välja mellan, utgå från vad som engagerar dig.

Fältstudier inför självständigt arbete (uppsats)

Du kan genomföra en ”Minor Field Study” – ett SIDA-finansierat stipendium för fältstudier i ett utvecklingsland.

Övriga fältkurser

Utbytesstudier

Vid Göteborgs universitet finns också goda möjligheter att läsa delar av utbildningen vid ett universitet utomlands. Du måste ha minst 60 hp innan du kan ansöka om utbytesstudier.

Komplettera med en praktiktermin

Du som läst fristående kurser och har ditt huvudområde inom humaniora har möjlighet att knyta ihop din utbildning med kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning, 30 hp.

Om kursen

Att göra praktik är en möjlighet att pröva en framtida yrkesroll. På kursen Kvalificerad arbetspraktik med humanistisk inriktning får du praktiska erfarenheter av arbetslivet samtidigt som du reflekterar över och använder dig av din humanistiska utbildning. Kursen kan fungera antingen som ett komplement till din utbildning eller inkluderas i en kandidatexamen. I vissa fall kan kursen också bli en del av en masterexamen.

Du ska själv hitta en relevant praktikplats där du aktivt och på en kvalificerad nivå kan arbeta med frågor som har anknytning till den utbildning du har. Det kan vara inom exempelvis statliga och kommunala myndigheter, företag och kulturinstitutioner och du kan göra praktiken både i Sverige eller utomlands. Under rubriken "Information om praktikplatser" i menyn kan du se var andra studenter gjort praktik de senaste åren.

Kursen i sin helhet ska stimulera till reflektion kring en framtida yrkesroll och ge insikter i hur man professionellt hanterar situationer som man som färdig humanist möter.

Praktikperiod

Kursen ges varje termin och praktikperioden löper från terminsstart och under ca 18 veckor. Efter praktikperioden kommer du att färdigställa en praktikrapport och ventilera den vid ett seminarium i slutet av terminen.

Under kursen deltar studenterna i två tematiska diskussioner på Göteborgs universitets lärplattform Canvas och i seminarium i anslutning till varje tema (två tillfällen).

Behörighet

  • Minst 150 hp på grundnivå inklusive ett uppsatsarbete om minst 15 hp på kandidatnivå i ett humanistiskt ämne.
  • För att vara behörig krävs dessutom att du skickar in en praktikplan. 

Deadline ansökan

För kurser som går under våren söker du senast runt den 15 oktober. För kurser som går under hösten söker du senast runt den 15 april.

Du ansöker och hittar exakta datum på www.antagning.se samt via Göteborgs universitetets webbkatalog