Göteborgs universitet
Bild
Foto: Metropolitan Museum of Art.
Länkstig

Kurser inom antikens kultur och samhällsliv

Här kan du läsa mer om utbildningsämnet antikens kultur och samhällsliv och vilka kurser vi erbjuder inom ämnet.

Antiken är ständigt aktuell i dagens värld och i våra kurser ger vi ett djupt historiskt perspektiv på dagsaktuella frågor.

Det kan handla om allt från demokrati, filosofi och religion till konst, krig och migration. Som student får du lära dig grunderna om samhällsutvecklingen i både den antika grekiska världen och det romerska riket, från bronsåldern till senantiken.

Vi studerar antiken ur många perspektiv och läser grekiska och latinska texter i översättning samt tolkar arkeologiska fynd och antikens konst. Detta ger en direktkontakt med antikens människor som ökar vår förståelse för hur de levde och hur de såg på sin tillvaro.

Kurserna ger på så sätt god kännedom om det gemensamma västerländska kulturarvet som formats av de antika civilisationerna vid Medelhavet.