Göteborgs universitet
Bild

Spanska

Bara språket förenar Vargas Llosas Nobelbelönade romaner och Kanarieöarnas badparadis, men kombinationen visar det väldiga intressespann som finns, och hur olika intressen och nyfikenhet kan leda från guanchernas visselspråk på Gomera till de brusande kulturstäderna Madrid, Barcelona, Mexico City och Buenos Aires och badparadis i Karibien och på öarna i den spanska övärlden.

Bild
lärare och forskare i spanska
Våra lärare och forskare i spanska. Från vänster Oscar Garcia, Linda Flores Ohlson, Anna Forné, Andrea Castro och Eduardo Jimenez Tornatore.

De spanska kulturerna är rika och fyllda av arv och nydanande på båda sidor av Atlanten. Spanskan är inte bara ett av världens mest talade språk, utan uttrycker en mångfacetterad kultur i fyra världsdelar. Nu finns det omkring 500 miljoner spansktalande i världen, för att då inte räkna in alla de miljoner som talar det som sitt andra, tredje eller fjärde språk. Det är ett spännande språk som uttrycker olika bakgrunder från mayakulturerna till quechua-/inka- och till den europeiska blandningen av romanskt och arabisk-hebreiskt i litteratur, konst musik. Det är nu ett av de snabbast växande språken på jorden, och användningen av spanska på Internet växer också rekordsnabbt.

Som kulturspråk har spanskan vuxit nästan lavinartat. Inte bara tre litterära nobelpris under de senaste 25 åren och många översättningar av spanskspråkig litteratur till svenska utan också den våg av spanskspråkiga filmer och inte minst spansk och latinamerikansk musik visar språkets och kulturens enorma inflytande i världen och förklarar varför alltfler intresserar sig för detta språk och de kulturer som det representerar.

Spanska blev eget universitetsämne vid Göteborgs universitet 1961, och forskning om språket och litteraturen har bedrivits i mer än 100 år. Det finns såväl grundläggande utbildning upp till masternivå som forskarutbildning (licentiat- och doktorsexamen). Utvärderingar visar att studenterna är mycket nöjda med den breda och goda stämningen som råder i Göteborg. En bra plats att studera spanska språket och litteraturerna i Sverige!

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Här kan du studera inte bara språket utan också skaffa dig en djupare kunskap om kulturerna där språket används genom att läsa spanskspråkig litteratur och språkvetenskap och naturligtvis också förbättra din förmåga att använda spanska i tal och skrift. Det finns både fristående kurser och kurser inom programmet för språk och interkulturell kommunikation.

Ämnet har mycket goda internationella förbindelser. Vi har avtal med flera universitet i Spanien där man kan läsa som Erasmus-student och varje termin tar vi emot gästlärare från utlandet.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

På avancerad nivå kan du välja att läsa kurser i spanska med litteraturdidaktisk och litteraturvetenskaplig, språk- och kulturvetenskaplig inriktning och har då möjlighet att efter ett års studier ta ut en magisterexamen och efter ytterligare ett år en masterexamen med spanska som huvudområde.

Att läsa spanska på avancerad nivå ger en mycket god färdighet för att arbeta självständigt med frågor som berör detta enorma kulturområde. Vi samarbetar med flera lärosäten i landet på denna nivå, vilket innebär att du kan kombinera kurser som erbjuds i hela riket för att ta ut examen på avancerad nivå i spanska. Utbildningen ger behörighet att söka vidare till utbildning på forskarnivå i spanska. Kvaliteten på uppsatsen är ett av de avgörande kriterierna vid bedömningen av ansökningarna till den högsta utbildningsnivån. Båda inriktningarna erbjuder uppsatskurser omfattande 15 hp och 30 hp.

För tillträde till kurserna på avancerad nivå krävs en avslutad kandidatexamen i vilken det ingår en godkänd fördjupningskurs med självständigt arbete.

Den första terminen väljer du kurser motsvarande 30 hp av vårt kursutbud i spanska på avancerad nivå. Följande termin är det obligatoriskt att skriva en magisteruppsats. Du kan välja att skriva en uppsats motsvarande 30 hp och ägnar då hela terminen åt detta arbete. Om du väljer att skriva en uppsats motsvarande 15 hp måste du komplettera med ytterligare kurser motsvarande 15 hp. Du kan välja kurser av vårt utbud i spanska på avancerad nivå, men det är också möjligt att lägga in andra kurser motsvarande 15 hp på avancerad nivå, vald inom Humanistiska fakultetens utbud, eller en kurs på avancerad nivå, läst vid annan fakultet eller annat universitet.

Efter avslutad magisterkurs kan du söka vidare till forskarutbildningen i spanska. Mastersnivån utgör en frivillig fördjupning och har till syfte att ge en yrkesinriktad påbyggnad för den som vill söka sig till arbetslivet efter avslutad examen. Du kan även välja att använda dig av mastersåret för att förbereda dig ytterligare om du planerar att söka till forskarutbildningen.

På Mastersnivå har du stor valfrihet. En uppsats på 15 hp är obligatorisk om du inte har skrivit en uppsats omfattande 30 hp inom magisterexamen, men även den som har skrivit en längre magisteruppsats kan välja att skriva en masteruppsats på 15 hp eller 30 hp, vilket t ex kan förbättra chanserna att bli antagen inom forskarutbildningen. För övrigt finns det stor valfrihet. Du kan välja bland kurser i spanska på avancerad nivå eller andra kurser, vald inom Humanistiska fakultetens utbud, eller kurser på avancerad nivå, läst vid annan fakultet eller annat universitet. För att få anknytning till arbetslivet rekommenderar vi att du går praktikkursen SPL250, 15hp.

 

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med spanska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till programmet krävs kandidatexamen och reell kompetens i spanska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i spanska inom följande program:

Avancerad nivå

 • Spanska i språk och interkulturell kommunikation
  Magister/masterprogram, 60/120 hp
   
 • Spanska i översättarprogrammet
  Tvåårigt masterprogram, 120 hp, som ges av tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet:
  Institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd)
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
   
 • Spanska i ämneslärarprogrammet
  Magister/masterprogram, 270-330 hp

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå

Möt ett par av våra lärare/forskare i spanska

Video (1:08)
Andrea Castro
Video (1:09)
Anna Forné