Göteborgs universitet
Bild

Antik grekiska

Grekiska finns belagt i texter från ca 1200 f.Kr. och framåt. I universitetssammanhang används namnet ”grekiska” för klassisk (antik) grekiska, medan den moderna variant av språket som talas i Grekland idag kallas ”nygrekiska”. Grekiska användes inte bara under den klassiska antiken, utan även under senantiken och medeltiden (bysantinsk tid). Det finns en mycket stor litteratur på grekiska; exempelvis Homeros, tragedin och komedin, Platon, Aristoteles och Nya Testamentet.

Målet med universitetsstudiet är att lära sig läsa och förstå grekiskspråkliga texter och skaffa sig en orientering om deras historiska och kulturella bakgrund. Man lär sig däremot inte att tala grekiska.

Studiet passar både för den som behöver språkkunskaperna som komplettering i andra studier, t.ex. äldre historia, litteraturvetenskap, språkämnen, idéhistoria, filosofi och teologi, och för den som vill fördjupa sig i det grekiska språket som sådant.

För information om verksamheter inom klassiska språk vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori se Klassisk filologi och filosofihistoria

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå