Göteborgs universitet
Bild
Tre studenter sitter vid ett bord på Humanisten och pluggar och pratar.

Svenska språket

Varför är svåra ord svåra? Använder vi ett särskilt språk på sociala medier? Vad kan vi ta reda på genom att göra dataanalyser av tusentals sidor text? Att läsa svenska på universitetet ger dig helt nya perspektiv på språket, samtidigt som du får kunskaper som är användbara inom nästan alla yrkesområden.

Universitetsstudier i svenska skiljer sig på många sätt från gymnasiestudier i samma ämne. Genom att läsa svenska hos oss får du möjlighet att ta reda på hur svenska språket hänger ihop med samhället, vår historia, hur man kan använda det på olika kreativa sätt och varför det överhuvudtaget ser ut som det gör idag. Du lär dig att:

  • lösa språkvetenskapliga problem
  • blir en vass retoriker
  • blir en bättre skribent
  • förbättrar ditt vetenskapliga skrivande
  • blir en utmärkt talare
  • skärskådar maktstrukturer i språket
  • och mycket mer!

Kurserna inom svenska språket innehåller både teoretiska och praktiska moment. Du får med hjälp av språkvetenskaplig teori lära dig att analysera både talat och skrivet språk samtidigt som du utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. I de mer praktiska momenten håller du exempelvis presentationer, lär dig skriva texter i olika genrer eller så praktiserar du ute i verksamheter.

Studier i svenska är en utmärkt bas för dig som vill bli redaktör, kommunikatör, översättare, lärare eller planerar att arbeta i offentlig sektor, men kunskaperna är såklart viktiga för alla som producerar, analyserar och granskar mycket text.

 

Kurser i ämnet

 

Examen

Kandidat-, magister- eller masterexamen i svenska språket

En examen i svenska språket är en utmärkt bas för dig som i din framtida yrkesverksamhet kommer att ha det talade eller skrivna ordet som det viktigaste arbetsredskapet, till exempel redaktör, kommunikatör, översättare eller lärare. Med en magisterexamen ges du behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnena svenska språket och nordiska språk. Har du frågor om vilka kurser som kan ingå i din examen - kontakta institutionens studievägledare. Dit kan du också vända dig om du vill ta del av ämnets lokala examensbeskrivning.

Kontaktuppgifter till studievägledare

 

Kurserna kan ingå i en lärarexamen

Oavsett om du redan är utbildad lärare eller om du just nu studerar till lärare så kan du läsa kurser i svenska språket. För mer information om vilka kurser du kan inkludera i din lärarexamen, läs vidare i utbildningskatalogen eller på lärarutbildningens webbplats.

Läs om ämneslärarprogrammet i svenska språket

 

Efter studierna

I en tid då kommunikativa och analytiska färdigheter blir allt mer eftertraktade är en universitetsutbildning i svenska språket extra användbar. Oavsett om du väljer att studera vidare, göra yrkeskarriär eller vill fördjupa dig inom ett vetenskapligt område som berör alla, så är kunskaper i svenska språket garanterat användbara.

Våra tidigare studenter arbetar numera som språkkonsulter, kommunikatörer, redaktörer, journalister, översättare, lärare m.m. En magisterexamen i svenska språket ger dig dessutom behörighet till utbildning på forskarnivå i ämnena svenska språket och nordiska språk. Vissa väljer att gå vidare till forskarutbildningen för att sedan bli forskare eller lektor inom ämnena.

 

Bli språkkonsult

Språkkonsultprogrammet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment.

Forskning inom ämnet

Vid institutionen bedrivs en bred forskningsverksamhet inom ämnet svenska. Den omfattar så vitt skilda ämnen som estlandssvenskans grammatik, tillgänglighetsanpassning av offentliga miljöer och studier av hur professionella terminologer arbetar. Vid institutionen utvecklas dessutom två av svenskans mest använda ordböcker, och den nationella infrastrukturen Språkbanken Text.

Läs mer om institutionens forskning och forskningsprojekt på de olika forskningsprofilernas webbsidor.