Göteborgs universitet
Bild
Institutionen för historiska studier finns på Humanisten i Göteborg.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Kurser inom historia

Här kan du läsa mer om utbildningsämnet historia och vilka kurser vi erbjuder på grund och avancerad nivå.

Samhället förändras ständigt. Studier i historia ger dig verktyg att förklara och förstå varför världen ser ut som den gör och hur förutsättningarna för människors liv och verksamhet har skiftat genom historien. Inom historia kan du läsa kurser både på grund och avancerad nivå. Du får kunskaper om ekonomiska, politiska och sociala skeenden och lär dig att förklara dessa processer. Du tränas i att förklara förändring och samband över tid såväl lokalt, regionalt som globalt..

Du tränas i källkritik och förmågan att självständigt göra kritiska analyser ur olika vetenskapliga perspektiv. Sådana egenskaper är efterfrågade inom många områden i arbetslivet och inom kultur och politik: skola, media, museer, arkiv eller utredningsverksamhet.