Göteborgs universitet
Bild

Franska

Franska är ett romanskt språk och talas av omkring 100 miljoner människor – förutom i Frankrike även i Belgien, Schweiz, Kanada, Afrika, Västindien och Polynesien. Det är av tradition ett språk med stark internationell ställning och i dag vid sidan av engelskan det viktigaste språket i EU.

Nästan 700 miljoner människor talar i dag romanska språk. Mer än 600 miljoner har dem som modersmål. Det gör dem till en av världens största språkgrupper. De romanska språken har alla växt fram ur det folkliga latin – det så kallade vulgärlatinet – som under senantiken talades i romarriket.

Universitetet ordnar kurser i franska i Lyon. Franska kan du som stipendiat inom ramarna för ERASMUS-programmet studera på olika universitetsorter i Europa.

Med franska i din examen kan du bli lärare, tolk eller översättare, men det är också en merit för många yrken inom områdena turism, handel och internationella relationer.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Inom grundutbildningens olika kurser ger vi dig tillfälle att förvärva både en god språkfärdighet i tal och skrift och gedigna kunskaper om kultur och språk. Inom vårt kursutbud behandlas såväl fransk politik, ekonomi, historia och kultur som skönlitteratur och litteraturhistoria - och här beaktas även den utanför Frankrikes gränser belägna s.k. fransktalande världen. Men i utbudet ingår också ett studium av det mänskliga språket i allmänhet och franskan och dess lexikon och regelsystem i synnerhet, både i ett nutida och i ett historiskt perspektiv.

Goda möjligheter finns att tillgodose olika typer av individuella intressen och behov.

Vi erbjuder ett traditionellt basutbud bestående av kurser på grundnivå, fortsättningsnivå och fördjupningsnivå. Samtliga kurser inom basutbudet kan läsas på hel- och halvfart, campus och distans. Grundkursen i franska ges även varje termin i en variant där huvuddelen av terminen läses vid vårt partneruniversitet i Lyon. Som student hos oss har du också stora möjligheter att tillbringa en termin i Frankrike genom något av våra Erasmusavtal. Utöver basutbudet erbjuder vi även två sommarkurser på distans.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

 

Efter avslutad kandidatexamen med franska som fördjupningsämne kan du välja att läsa franska på avancerad nivå och har då möjlighet att efter ett år ta ut en magisterexamen och efter ytterligare ett år en masterexamen.

För tillträde till kurserna på avancerad nivå krävs en avslutad kandidatexamen i vilken det ingår en godkänd fördjupningskurs med självständigt arbete.

Eftersom studenterna i franska på denna nivå är få läggs studierna i stor utsträckning upp som självstudier i samråd med kursansvarig lärare som också fungerar som examinator/tutor. Om flera studenter studerar samtidigt ordnas diskussions- och examinationsträffar vilket möjliggör för studenterna att i grupp diskutera och redogöra för den lästa litteraturen. Du rekommenderas att även följa det franska forskarseminariet.

Rekommenderad studiegång för magister-/masterexamen i franska, 60/120 hp

 

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med franska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i franska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i franska på olika nivåer inom en rad olika program:

Avancerad nivå

 • Franska i språk och interkulturell kommunikation
  Magister/masterprogram, 60/120 hp
   
 • Franska i översättarprogrammet
  Tvåårigt masterprogram, 120 hp, som ges av tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet:
  Institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd)
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Franska i ämneslärarprogrammet
  Magister/masterprogram, 270-330 hp
   
 • Franska i nordiskt masterprogram, 120 hp
  Tvåårigt masterprogram med inriktning mot undervisning i skolan. Programmet tes av Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Ostfold, Norge, i samarbete med Göteborgs universitet

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Franska - forskning