Göteborgs universitet
Bild

Franska

Franska är ett romanskt språk och talas av omkring 100 miljoner människor – förutom i Frankrike även i Belgien, Schweiz, Kanada, Afrika, Västindien och Polynesien. Det är av tradition ett språk med stark internationell ställning och i dag vid sidan av engelskan det viktigaste språket i EU.

Nästan 700 miljoner människor talar i dag romanska språk. Mer än 600 miljoner har dem som modersmål. Det gör dem till en av världens största språkgrupper. De romanska språken har alla växt fram ur det folkliga latin – det så kallade vulgärlatinet – som under senantiken talades i romarriket.

Universitetet ordnar kurser i franska i Lyon. Franska kan du som stipendiat inom ramarna för ERASMUS-programmet studera på olika universitetsorter i Europa.

Med franska i din examen kan du bli lärare, tolk eller översättare, men det är också en merit för många yrken inom områdena turism, handel och internationella relationer.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Franska - forskning