Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jessica Oscarsson
Länkstig

Våra forskarutbildningsämnen

Här finner du alla ämnen inom vilka vi erbjuder utbildning på forskarnivå. Ämnena listas dels i alfabetisk ordning dels efter den institution där utbildningen ges.

Alla doktorandtjänster utlyses i universitetets sökandeportal. För förkunskapskrav för antagning till utbildningen finns specificerad i allmän studieplan för det ämnet du är intresserad av. 

Antagning till forskarutbildningen görs av institutionerna och har du frågor om ämnena kan du vända dig till  respektive institution. Översikt över institutionerna och vilka ämnen de utbildar inom ser du nedan.

Ämnen i alfabetisk ordning

 • Afrikanska språk
 • Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi
 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arabiska
 • Arkeologi
 • Datalingvistik
 • Engelska
 • Etnologi
 • Filmvetenskap
 • Flerspråkighet
 • Genusvetenskap
 • Grekiska
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap (särskild utlysning)
 • Historia
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Japanska
 • Konst- och bildvetenskap
 • Kulturstudier
 • Latin
 • Lingvistik (f.d. allmän språkvetenskap)
 • Litteraturvetenskap
 • Logik
 • Musikvetenskap
 • Nordiska språk
 • Praktisk filosofi
 • Religionsvetenskap
 • Romanska språk
 • Sinologi
 • Slaviska språk
 • Spanska
 • Språkteknologi
 • Teoretisk filosofi
 • Tyska
 • Vetenskapsteori

Ämne per institution

Antagning till forskarutbildningen görs av institutionerna och har du frågor om ämnena kan du vända dig till kontaktpersonen vid respektive institution. Översikt över institutionerna och vilka ämnen de utbildar inom ser du nedan.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 • Antik och medeltida filosofi och klassisk filologi
 • Teoretisk filosofi
 • Praktisk filosofi
 • Logik
 • Datalingvistik
 • Lingvistik, som inkluderar språkteknologi och fonetik. Ämnet lingvistik kallades tidigare allmän språkvetenskap
 • Vetenskapsteori

Till Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

 

Institutionen för historiska studier

 • Antikens kultur och samhällsliv
 • Arkeologi
 • Historia

Till Institutionen för historiska studier

 

Institutionen för kulturvetenskaper

 • Etnologi
 • Filmvetenskap
 • Genusvetenskap
 • Konst- och bildvetenskap
 • Kulturstudier
 • Musikvetenskap

Till Institutionen för kulturvetenskaper

 

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 • Litteraturvetenskap
 • Idé- och lärdomshistoria
 • Religionsvetenskap

Till Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

 

Institutionen för språk och litteraturer

 • Afrikanska språk
 • Arabiska
 • Engelska
 • Antik grekiska
 • Japanska
 • Latin
 • Romanska språk
 • Sinologi
 • Slaviska språk
 • Tyska

Till Institutionen för språk och litteraturer

 

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi   

 • Flerspråkighet
 • Nordiska språk
 • Språkteknologi

Till Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi  

Behörighet

Vilka krav som ställs för att bli antagen till utbildning på forskarnivå regleras av högskoleförordningen och allmänna studieplaner . Det skiljer sig till viss del mellan olika ämnen. Du kan ta reda på om du är behörig att antas till ett speciellt ämne genom att läsa den allmänna studieplanen för detta ämne.

Antagning

Alla doktorandtjänster utlyses i universitetets sökandeportal. Utlysning av tjänster och antagning till forskarutbildningen görs av institutionerna.