Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Studera litteraturvetenskap

I kurserna i litteraturvetenskap kan du studera skönlitteratur och dess betydelse under olika historiska epoker och inom olika sociala sammanhang.

Vi ger dig en grundläggande bildning och kunskap om litteratur men också en textanalytisk verktygslåda som är användbar vad du än väljer att arbeta med. Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga förutsättningar.

Kurserna vänder sig till dig som funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn där det ställs höga krav på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt.

Kurser i litteraturvetenskap ges på grund- och avancerad nivå och är ett ämne som kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen samt förbereder för forskarkarriär inom området. Många av våra kurser passar också dig som vill fortbilda och förkovra dig.

Avancerad nivå

Är du klar med din kandidatexamen och vill läsa vidare? Studier på avancerad nivå ger både möjlighet att specialisera dig inom ditt ämnesområde och att bredda dina kunskaper mot ett nytt. En magister- eller masterexamen ger behörighet till forskarstudier och kan leda till fler karriärvägar även internationellt genom att studera och praktisera utomlands under studierna.

Du kan läsa till en magister- eller masterexamen antingen genom att läsa program eller genom att sätta ihop fristående kurser. Har du frågor och vill ha stöd i studieplaneringen? Kontakta din studievägledare.

Magisterexamen i litteraturvetenskap

För att kunna ansöka om magisterexamen behöver du läsa totalt 60 högskolepäng. Så här fördelar sig dessa 60 hp:

  • 15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  • 30 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 15 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 15 hp ska vara på avancerad nivå.
  • 15 hp magisterexamensarbete i huvudområdet.

Mer information om obligatoriska kurser, magisterexamenskurs och förslag på valfria kurser hittar du nedan.

Masterexamen i litteraturvetenskap

För att kunna ansöka om masterexamen behöver du läsa totalt 120 hp. Så här fördelar sig dessa 120 hp:

  • 15 hp obligatoriska kurser inom huvudområdet.
  • 15 hp kurser på avanceradnivå inom huvudområdet eller kurser som räknas till huvudområdet.
  • 60 hp kurser i valfria ämnen. Av dessa kurser kan 30 hp vara på grundnivå under förutsättning att kurserna inte är behörighetsgivande, dvs redan ligger inom din kandidatexamen och är obligatoriska för din examen. 30 hp ska vara på avancerad nivå.
  • 30 hp masterexamensarbete.

Obligatoriska kurser inom huvudämnet litteraturvetenskap

De obligatoriska kurserna ska kombineras på tre olika sätt som nedan. På höstterminerna ges kurserna:
Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar LV2111 7,5 hp (period 1, september–november)
Litteraturteoretisk och metodisk fördjupning LV2112 7,5 hp (period 2, november–januari).

På vårterminerna ges kurserna:
Litteraturhistorien teori och praktik LV2121 7,5 hp (period 1, januari–mars)
Litteraturhistorisk fördjupning LV2122 7,5 (period 2, mars–juni)

Ett tredje alternativ är att läsa kurserna
Aktuella litteraturvetenskapliga teorier och problemställningar 7,5 hp (period 1 september–november) på hösten
samt
Litteraturhistorisk fördjupning 7,5 (period 2 april–juni) på våren.