Göteborgs universitet

Studera litteraturvetenskap hos oss

Vi ger dig en grundläggande bildning och kunskap om litteratur men också en textanalytisk verktygslåda som är användbar vad du än väljer att arbeta med. Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga förutsättningar.

Hos oss kan du studera:

Läs mer om examen i våra examensbeskrivningar.

Kurser i litteraturvetenskap

Kurserna vänder sig till dig som vill fortbilda, förkovra dig eller funderar på ett arbetsliv inom kultur- eller informationssektorn där det ställs höga krav på läsförståelse, skrivfärdighet, språkkänsla och vetenskapliga förhållningssätt. Kurserna ges på grund- och avancerad nivå och kan leda till kandidat-, magister- och masterexamen samt förbereder för forskarkarriär inom området.