Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jessica Oscarsson

Publikationer

Publicerad forskning från Göteborgs universitet finns samlade i sökbara databaser som tillhandahålls av Universitetsbiblioteket.

GUP - Göteborgs Universitets Publikationer

Databasen innehåller referenser till allt material som publicerats av författare verksamma vid Göteborgs universitet. Sökning kan göras på titlar, institutioner, utgivningsår, författare med mera.

Sök i GUP

GUPEA - Göteborgs Universitets Publikationer - E-publicering och E-arkiv

En databas för elektronisk publicering i fulltext av avhandlingar och andra vetenskapliga publikationer utgivna av författare verksamma vid Göteborgs universitet. GUPEA innehåller även studentuppsatser.

Sök i GUPEA

Doktorsavhandlingar vid Göteborgs universitet

I universitetsbibliotekets avhandlingsdatabas kan du hitta information om publicerade doktorsavhandlingar vid Göteborgs högskola/universitet från 1902 och framåt. Den innehåller också information om kommande disputationer.

Dissdatabasen –doktorsavhandlingar vid GU.