Göteborgs universitet
Länkstig

Allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå

I studieplanen beskrivs utbildningens mål, innehåll och examination samt antagning och urval.

Den allmänna studieplanen innehåller information om forskarutbildningens ämne, upplägg och innehåll, lärandemål, behörighetskrav, examensbenämning, avhandlingens omfattning samt omfattningen av obligatoriska och valbara kurser.

De allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå du finner nedan är fastställda år 2022 och senare. För äldre studieplaner var vänlig och kontakta respektive institution.

Alla studieplanerna är pdf-dokument på en ungefärlig storlek av 100 kB.