Göteborgs universitet
Bild
Danska flaggan

Danska

För skandinaver kan det vara en omväg att kommunicera med andra skandinaver på engelska. Många företag, särskilt på västkusten, har dessutom en gemensam organisation för hela Norden. För dig som vill lära dig danska finns det kvällskurser på Humanisten. Lär dig det danska språket samtidigt som du får veta mer om dansk historia, litteratur och kultur, och om det danska samhället.

Studier i danska ger dig kunskaper i danskt språk, dansk litteratur och danska samhällsförhållanden. Du får grunden till att kunna förstå talad och skriven danska från de senaste 250 åren med fokus på modern danska. Dessutom får du möjlighet att utveckla ditt muntliga och skriftliga språk.

Undervisningsspråket på kurserna är danska men de flesta av tillfällena kräver inte att du kan danska. Under kurserna får du öva din språkfärdighet praktiskt och eftersom många lektioner innebär att du behöver engagera dig aktivt kommer du snabbt bättra på dina danskakunskaper.

Många företag har en gemensam organisation för hela Norden. Det är lätt att resa från Sverige till Danmark, och det finns ett omfattande kulturellt utbyte mellan länderna. En universitetsutbildning i danska är därför användbar för många olika yrkesgrupper och de flesta av våra studenter har inte bara studier i danska i bagaget när de går ut i arbetslivet utan de har även läst andra ämnen som komplement. Kunskaper i danska är användbara om du arbetar eller planerar att arbeta som:

  • översättare
  • säljare
  • samordnare
  • journalist eller skribent
  • lärare
  • och alla yrken där du rör dig inom det nordiska samarbetet!

För lärare i såväl svenska som andra ämnen ger studier i danska ökad kompetens i grannspråksundervisning.

 

Kurser i danska

Forskning inom ämnet

De nordiska språken svenska, norska, danska, isländska och färöiska är typologiskt nära besläktade, men har ändå stora inbördes olikheter. Det gör att det är intressant att jämföra vad som är möjligt att säga på ett språk med hur det sägs på ett annat. Inom institutionens nordiska grammatikforskning finns det därför sedan ett par decennier tillbaka en tradition av studier där man jämför grammatiska mönster i de olika språken med varandra. Flera forskningsprojekt vid institutionen anlägger också ett jämförande nordiskt perspektiv.

Läs mer om institutionens forskning och forskningsprojekt på de olika forskningsprofilernas webbsidor.