Göteborgs universitet
Bild

Engelska

Här får du studera ämnet engelska på djupet och på heltid, du får kunskaper på akademisk nivå om såväl språkets byggstenar och hur de används för ett korrekt språkbruk i såväl skrift som tal. Du får också insikter i den engelskspråkiga kulturen och litteraturen som kan öppna nya vägar för dig, en kompetens som kanske ger dig det där lilla försprånget för framtida jobb.

Lärarlaget i engelska hösten 2023
Vi som arbetar inom ämnet engelska, från vänster: Anna-Lena Fredriksson, Sabina Nedelius, Monika Mondor, Ida Lindström, Andreas Nordin, Chloé Avril, Joe Trotta, Maria Olaussen, Zlatan Filipovic (saknas på bilden: Tim Roberts och Marius Hentea)
Foto: Janna Roosch

Hos oss på Institutionen för språk och litteraturer och ämnet engelska kommer du att möta engagerade och erfarna lärare och forskare. Men inte bara det, du får också möta en engelskundervisning som du kanske inte känner igen från tidigare studier.

Våra kurser omfattar ett brett spektrum av olika medier och språkstilar, allt från formell standardengelska och Shakespeare till litteratur, kultur och dialekter som påträffas i film, tv, musik, internettexter och andra nutida och populärkulturella fenomen. Inom litteraturkurserna kommer du därför att lära dig om olika kända författare, historiska perioder, genrer, kritiska teorier och metoder, men även olika kulturella och multikulturella perspektiv på litteratur. Våra kurser i språkvetenskap erbjuder undervisning i engelskans struktur (till exempel grammatik och fonetik) men också andra områden inom lingvistiken, såsom språkförändring, diskursanalys, sociolingvistik och språkinlärning, för att nämna några exempel.

Men du lär dig naturligtvis inte bara om språket utan även hur du ska använda det. Våra kurser i akademiskt skrivande och talande erbjuder en högkvalitativ och fokuserad utbildning i akademisk engelska, vilket inte bara hjälper dig att förbättra dina grundläggande språkkunskaper, utan också att öka din allmänna kommunikationsförmåga, retoriska kompetens och medvetenhet om olika stilar.

Välkommen att studera hos oss!

Göteborgs universitets utbildningskatalog

På Göteborgs universitet finns en stor frihet att studera kurser i ämnet engelska. Kurserna är inte paketerade i ett färdigt program, men det finns en rekommenderad studiegång för att nå en filosofie kandidatexamen i ämnet engelska som du kan se på bilden nedan. Genom att själv kombinera kurser i engelska med andra kurser kan du skapa en unik profil som kan passa både dina intressen och en tänkt framtida arbetsmarknad. Det innebär att du behöver söka kurser inför varje termin.

En kandidatexamen i engelska omfattar 180 högskolepoäng, varav 90 högskolepoäng inom engelska. Dessa 90 hp skall omfatta grundkurs 30 hp, fortsättningskurs 30 hp samt fördjupningskurs 15 hp och en uppsats 15 hp.

Övriga 90 hp kan alltså vara vilket ämne som helst. Du kan alltid boka ett samtal med studievägledaren för att diskutera vad som är lämpligt att kombinera med utifrån dina intressen och det du tänker dig för framtiden.

För att nå en Masterexamen så finns det en rekommenderad studieplan, men inget färdigt program du kan ansöka till. Det innebär att du måste söka kurser inför varje termin och det är viktigt att du noterar att alla kurser inte ges varje termin på avancerad nivå, så ta med det i din planering.

Du behöver ha en filosofie kandidatexamen i ämnet engelska inklusive en uppsats på 15 hp för att vara behörig att antas till studier på avancerad nivå.

Du kan söka kurser för att nå endera en magister- eller en masterexamen i engelska med inriktning lingvistik eller litteratur. En examen på avancerad nivå gör dig behörig att ansöka till forskarutbildning.

Du kan alltid boka ett samtal med studievägledaren för att diskutera vad som är lämpligt att kombinera med utifrån dina intressen och det du tänker dig för framtiden.

Magister/masterexamen i engelska via programmet Språk och interkulturell kommunikation (120 hp)

Det går att ta ut en magister/masterexamen med engelska som huvudområde via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till programmet krävs kandidatexamen och reell kompetens i engelska. Se utbildningsplanen för mer information.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i engelska på olika nivåer inom en rad olika program:

Grundnivå

 • Engelska i språkkonsultprogrammet
  Treårigt kandidatprogram som ges vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi, Göteborgs universitet

Avancerad nivå

 • Engelska i språk och interkulturell kommunikation
  Magister/masterprogram, 60/120 hp
   
 • Engelska i översättarprogrammet
  Tvåårigt masterprogram, 120 hp, som ges av tre av institutionerna vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet:
  Institutionen för språk och litteraturer (administrativ värd)
  Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi
  Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
 • Engelska i ämneslärarprogrammet
  Magister/masterprogram, 270-330 hp

  Du kan läsa till ämneslärare i engelska för att undervisa i årskurs 7 – 9 eller för gymnasiet.

  Du kan läsa på två sätt för respektive nivå, här nedan ser du hur.

  För årskurs 7 – 9

  Vill du ha engelska som ditt förstaämne så läser du 90 hp i ämnet och du gör all verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i engelska och du skriver dina examensarbeten i ämnet engelska.
  Har du däremot ett annat ämne som ditt förstaämne så läser du 45 hp i engelska och du gör inte någon VFU eller skriver examensarbete i ämnet.

  För gymnasiet

  Vill du ha engelska som ditt förstaämne så läser du 120 hp i ämnet och du gör all verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i engelska och du skriver dina examensarbeten i ämnet engelska.
  Har du däremot ett annat ämne som ditt förstaämne så läser du 90 hp i engelska och du gör inte någon VFU eller skriver examensarbete i ämnet.

  Läs också: Studier utomlands i språk inom Ämneslärarprogrammet
   
 • Engelska i nordiskt masterprogram, 120 hp
  Tvåårigt masterprogram med inriktning mot undervisning i skolan. Programmet ges av Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Ostfold, Norge, i samarbete med Göteborgs universitet.

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå