Göteborgs universitet
Bild

Engelska

Här får du studera ämnet engelska på djupet och på heltid, du får kunskaper på akademisk nivå om såväl språkets byggstenar och hur de används för ett korrekt språkbruk i såväl skrift som tal. Du får också insikter i den engelskspråkiga kulturen och litteraturen som kan öppna nya vägar för dig, en kompetens som kanske ger dig det där lilla försprånget för framtida jobb.

Lärarlaget i engelska hösten 2023
Vi som arbetar inom ämnet engelska, från vänster: Anna-Lena Fredriksson, Sabina Nedelius, Monika Mondor, Ida Lindström, Andreas Nordin, Chloé Avril, Joe Trotta, Maria Olaussen, Zlatan Filipovic (saknas på bilden: Tim Roberts och Marius Hentea)
Foto: Janna Roosch

Hos oss på Institutionen för språk och litteraturer och ämnet engelska kommer du att möta engagerade och erfarna lärare och forskare. Men inte bara det, du får också möta en engelskundervisning som du kanske inte känner igen från tidigare studier.

Våra kurser omfattar ett brett spektrum av olika medier och språkstilar, allt från formell standardengelska och Shakespeare till litteratur, kultur och dialekter som påträffas i film, tv, musik, internettexter och andra nutida och populärkulturella fenomen. Inom litteraturkurserna kommer du därför att lära dig om olika kända författare, historiska perioder, genrer, kritiska teorier och metoder, men även olika kulturella och multikulturella perspektiv på litteratur. Våra kurser i språkvetenskap erbjuder undervisning i engelskans struktur (till exempel grammatik och fonetik) men också andra områden inom lingvistiken, såsom språkförändring, diskursanalys, sociolingvistik och språkinlärning, för att nämna några exempel.

Men du lär dig naturligtvis inte bara om språket utan även hur du ska använda det. Våra kurser i akademiskt skrivande och talande erbjuder en högkvalitativ och fokuserad utbildning i akademisk engelska, vilket inte bara hjälper dig att förbättra dina grundläggande språkkunskaper, utan också att öka din allmänna kommunikationsförmåga, retoriska kompetens och medvetenhet om olika stilar.

Välkommen att studera hos oss!

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå