Göteborgs universitet
Bild
Rådgivning vid Trappan
Foto: Anders Åkerström
Länkstig

Aktiviteter


Digital CV-feedback
För att vässa ditt CV inför sommarjobb, extrajobb eller praktikplats kan du mejla det till ulrik.lork@gu.se så går han igenom ditt CV, ger förslag på förbättringar och mejlar tillbaka en video med feedback till dig.

Personligt karriärsamtal
Behöver du ett samtal om framtiden efter dina studier på Humanisten kan du boka ett karriärsamtal men Ulrik. Mejla önskemål om tider och innehåll till ulrik.lork@gu.se så återkommer han med bekräftelse för ett personligt möte på plats eller via Zoom.

Kontaktuppgifter karriärvägledare

Ulrik Lork

Telefon: 031-786 55 35 eller 0766-18 55 35

E-post: ulrik.lork@gu.se

Vill du få hjälp att förbättra ditt CV?

För att vässa ditt CV inför sommarjobb, extrajobb eller praktikplats kan du mejla det till ulrik.lork@gu.se så går Ulrik igenom ditt CV, ger förslag på förbättringar och mejlar tillbaka en video med feedback till dig.

Varmt välkommen att mejla in ditt CV!

Kontaktuppgifter till studievägledare
 

Institutionen för historiska studier


Therese Zachrisson

Telefon: 031-786 33 15 eller 0766-18 33 15
E-post: terese.zachrisson@gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum J649

 • Historia
 • Arkeologi
 • Klassisk arkeologi och antik historia

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion


Camilla Alvhage

Telefon: 031-786 4580
E-post: camilla.alvhage@lir.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum C641

 • Litteraturvetenskap
 • Teatervetenskap

Kristina Svensson

Telefon: 031-786 4519
E-post: kristina.svensson@lir.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum C679 eller E306

 • Idé- och lärdomshistoria

 • Religionsvetenskap och teologi

Peter Olsson

E-post: peter.olsson.2@gu.se
Telefon: 031-786 5912
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum C521

 • Lärarutbildning i ämnena Religion och Svenska

Institutionen för språk och litteraturer


Ida Lindström

Telefon: 031-786 1795
E-post: ida.lindstrom@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum E413A
Telefontider: Måndag, onsdag och torsdag kl. 10:30–11:30

 • Afrikanska språk
 • Antik grekiska
 • Arabiska
 • Engelska
 • Latin
 • Somaliska
 • Swahili
 • Xhosa och Zulu

 • Översättarprogrammet

Malin Karlsson

Telefon: 031-786 17 82
E-post: malin.karlsson@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum E419
Telefontider: Måndag, onsdag och torsdag kl. 10:30–11:30

 • Japanska
 • Kinesiska
 • Internationella språkprogrammet
 • Språk och interkulturell kommunikation
 • Ämnesövergripande språkkurser

Ann-Christin Undeby

Telefon: 031-786 18 08
E-post: ann-christin.undeby@sprak.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum E413B
Telefontider: Måndag, onsdag och torsdag kl. 10:30–11:30

 • Franska
 • Ryska
 • Slaviska medeltidsstudier
 • Spanska
 • Tyska
 • Ukrainska

Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi


Eléni Katsogiannos

Telefon: 031-786 5093
E-post: eleni.katsogiannos@svenska.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum F306
Telefontider: Tisdag, onsdag och torsdag kl. 10.00–11.00

 • Lärarutbildning i ämnena Svenska och Svenska som andraspråk

Elisabeth Andersson

Telefon: 031-786 44 69
E-post: elisabeth.andersson@svenska.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum F308
Telefontid: Tisdag, onsdag och torsdag kl. 10.00–11.00.

 • Språkkonsultprogram
 • Kurser i svenska
 • Svenska som andra språk
 • Nordiska språk (danska)

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

studievagledning@flov.gu.se
 

Andreas Ott

E-post: andreas.ott@gu.se
Telefon: 031-786 6553
Besöksadress: Renströmsgatan 6, Rum C524

 • Lingvistik
 • Vetenskapsteori
 • Liberal Arts

Annika Herrström

E-post: annika.herrstrom@gu.se
 

Institutionen för kulturvetenskaper

studievagledning@kultur.gu.se
 

Lise-Lotte Gustafsson

Telefon: 031-786 5321
E-post: lise-lotte.gustafsson@gu.se

 • Filmvetenskap
 • Konstvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Kulturanalys

Camilla Alvhage

Telefon: 031-786 4580
E-post: studievagledning.genus@kultur.gu.se

Besöksadress: Renströmgatan 6, Rum F224A

 • Genusvetenskap