Göteborgs universitet
Bild
Da Vincis vitruvianske man.
Foto: CC wiki commons.
Länkstig

Studera idé- och lärdomshistoria

Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. Vad skiljer människan från djuren? Hur bör ett samhälle organiseras? Kan jag veta någonting med säkerhet? Hur uppnår jag ett gott liv?

Studera idé- och lärdomshistoria

Idéerna svävar inte fritt utan är förankrade i miljö och traditioner, och just samspelet mellan historisk källa och kontext präglar det idéhistoriska perspektivet. Institutioner, teknik och media blir viktiga faktorer för att förstå hur världs- och människobilder uppstår och förmedlas.

Hos oss kan du studera:

Läs mer om examen i våra examensbeskrivningar.

Kandidat- och magister/masterexamen i idéhistoria

Du kan ta en examen i idé- och lärdomshistoria på grund och avancerad nivå. Antingen genom att studera på ett program eller genom att läsa fristående kurser (se rekommenderade studiegångar).