Göteborgs universitet
Bild
Entrén till Humanistiska fakultetens byggnad Humanisten i solsken. Blad i förgrunden.
Länkstig

Vår forskning

Forskning inom de humanistiska områdena utgår från ett intresse för de fenomen och förhållanden, den mångfald av mänskliga erfarenheter, som gör oss till människor. Hur och varför dessa förändras över tid – språkligt, materiellt och kulturellt – och vilka konsekvenser människors tankar och handlingar har eller har haft för efterkommande generationer är centrala delar av vår forskning.

Gemensamt för humanistisk forskning är analys, tolkning och beskrivning av människans idé- och livsvärld. I ett demokratiskt och framgångsrikt samhälle är eftertanke och analys lika viktiga som innovation och kreativitet för att skapa nya idéer.

Vår forskning genomförs i allt från enskilda projekt till i stora tvärvetenskapliga forskningsmiljöer. Det möjliggör nya kombinationer av forskningsmetoder, till exempel inom aktuella områden som artificiell intelligens och digitalisering.

I samarbete med det omgivande samhället bidrar vår forskning till att lösa lokala, regionala och globala samhällsutmaningar.