Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildning inom humaniora

Humanistiska fakulteten erbjuder kompetensutveckling och uppdragsutbildning inom områden så som till exempel: jämställdhets- och mångfaldsarbete, bildanalys, engelska för arbetslivet, migration, presentationsteknik och retorik.

Uppdragsutbildning är kurser, seminarier och föreläsningsserier från universitet eller högskolor, som mot ersättning ges till yrkesverksamma inom företag, myndigheter och andra organisationer.

Uppdragsutbildningarna håller samma höga kvalitet som den ordinarie utbildningen och kan skräddarsys efter önskemål.

Vem får köpa uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar är öppna för företag och andra organisationer, men inte för privatpersoner. Det innebär att juridiska, men inte fysiska, personer får köpa uppdragsutbildning och därmed vara Göteborgs universitets uppdragsgivare.

Utbildningsinsatserna måste gälla personalutbildning, som är tänkt att få betydelse för hur deltagarna senare utför sina arbetsuppgifter.

Det går också att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl eller biståndspolitiska skäl. Då behöver vår uppdragsgivare vara svenska staten, en svensk kommunal myndighet, ett svenskt landsting eller en motsvarande offentlig uppdragsgivare från ett annat land inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

Vem får delta i undervisningen

Den organisation som beställer uppdragsutbildningen beslutar om vem som får delta. I regel köper arbetsgivare platser åt sina anställda, men det finns också andra varianter. Arbetsförmedlingen till exempel kan köpa platser åt arbetssökande.

Våra uppdragsuppdragsutbildningar 

Är du intresserad av uppdragsutbildning? Kontakta respektive institution för information.