Göteborgs universitet
Bild
Humanistens entré
Foto: Jessica Oscarsson

Om oss

Humanistiska fakulteten har sex institutioner, omkring 9000 studenter och cirka 550 anställda. Byggnaden Humanisten samlar fakultetens verksamhet under ett och samma tak – och skapar en självklar samlingsplats för humanistisk utbildning och forskning.

Humanistiska fakulteten på Göteborgs universitet har universitets största utbud av fristående kurser. Här kan studenterna välja på över 600 kurser men också 22 program inom utbildningsområdena humaniora och språk.

På Humanisten genomförs också en rad föreläsningar och evenemang som vänder sig till allmänheten. För att ytterligare nå ut till det omgivande samhället anordnas öppna föreläsningar på bland annat bibliotek och museer.

Här finns också flera forskningsgrupper och centrumbildningar som arbetar för att främja forskning, utbildning och samverkan inom humaniora, såsom Göteborgs forskningsinfrastruktur för digital humaniora och Språkbanken Text.