Göteborgs universitet
Bild

Kinesiska

Grundutbildningen i kinesiska vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i kinesiska upp till 150 hp (kandidatexamen) och till 180 hp (magisterexamen) på helfart. Därefter har du möjlighet att fortsätta inom ämnet på forskarutbildningen.

Läs tredje terminen i Kina

På grundnivå kan du läsa kinesiska i fem terminer. Under de första två terminerna ligger fokus på språkfärdighet, att prata, lyssna och skriva, parallellt med kurser om Kina idag och Kinas historia. Andra året fortsätter du med mer avancerad läsning, skrivning och hörförståelse, och har möjlighet att läsa termin 3 vid ett kinesiskt universitet. Göteborgs universitet har utbyte med följande universitet där du kan läsa kinesiska:

Ansökan till utbyte är öppen mellan den 10 december-1 februari varje år. För mer information se:
https://studentportal.gu.se/Utomlands/ansokan-och-urval

Andra året läser du också om kinesisk litteratur och idéhistoria och får grunderna i klassisk kinesiska. Termin fem arbetar du huvudsakligen med din kandidatuppsats.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Navigate to video: Kalle och Jenny om studierna vid universitetet i Fudan
Video (00:40)
Kalle och Jenny om studierna vid universitetet i Fudan

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Sinologi - forskning