Göteborgs universitet
Bild

Kinesiska

Grundutbildningen i kinesiska vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i kinesiska upp till 150 hp (kandidatexamen) och till 180 hp (magisterexamen) på helfart. Därefter har du möjlighet att fortsätta inom ämnet på forskarutbildningen.

Läs tredje terminen i Kina

På grundnivå kan du läsa kinesiska i fem terminer. Under de första två terminerna ligger fokus på språkfärdighet, att prata, lyssna och skriva, parallellt med kurser om Kina idag och Kinas historia. Andra året fortsätter du med mer avancerad läsning, skrivning och hörförståelse, och har möjlighet att läsa termin 3 vid ett kinesiskt universitet. Göteborgs universitet har utbyte med följande universitet där du kan läsa kinesiska:

Ansökan till utbyte är öppen mellan den 10 december-1 februari varje år. För mer information se:
https://studentportal.gu.se/Utomlands/ansokan-och-urval

Andra året läser du också om kinesisk litteratur och idéhistoria och får grunderna i klassisk kinesiska. Termin fem arbetar du huvudsakligen med din kandidatuppsats.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

På grundnivå kan du läsa kinesiska i fem terminer. Syftet med grundkursen, som du läser första terminen, är att ge elementära insikter i den moderna standardkinesiskans grammatiska och fonologiska struktur, kännedom om ca 500 skrivtecken och ett godtagbart uttal. Den ger förmåga att läsa enklare övningstexter samt viss förmåga att tala kinesiska. Även under andra terminen ligger fokus på språkfärdighet, att prata, lyssna och skriva, parallellt med kurser om Kina idag och Kinas historia.

Andra året fortsätter du med mer avancerad läsning, skrivning och hörförståelse, och har möjlighet att läsa termin 3 vid något av våra partneruniversitet i Kina (se nedan för mer information). Du läser också om kinesisk litteratur och idéhistoria och får grunderna i klassisk kinesiska. Termin fem kommer du förutom studierna i språket även läsa kurser om film och propaganda i Kina. Sista terminen avslutar du med en kandidatuppsats.

Rekommenderad studiegång för kandidatexamen, 180 hp

Kurser på avancerad nivå i kinesiska - vägen till en magister eller masterexamen.

På avancerad nivå finns det flera kurser i kinesiska som kan ingå i en magister- eller masterexamen. Du kan studera avancerad modern sakprosa där du fördjupar dina språkkunskaper både muntligt och skriftligt, och det finns också kurser om idéhistoria och litteratur samt propaganda/propagandaspråk. Alla kurser går inte varje termin.

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med kinesiska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i kinesiska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Video (00:40)
Kalle och Jenny om studierna vid universitetet i Fudan

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Sinologi - forskning