Göteborgs universitet
Bild

Tyska

Språkstudier på universitetsnivå har framför allt ett fokus på akademiska studier av språk. Detta betyder att du inte enbart lär dig tala och skriva korrekt tyska utan du lär dig också analysera olika sorters språkbruk ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Du studerar också de olika tyskspråkiga ländernas kulturella historia, politik och samhällsliv. Du lär dig även att analysera tyskspråkig litteratur inte enbart ur ett språkligt perspektiv utan också ur ett teoretiskt och historiskt.

lärarlaget i tyska
Våra lärare och forskare i tyska. Från vänster Christine Fredriksson, Edgar Platen, Michelle Waldispühl, Linda Karlsson Hammarfelt, Magnus P. Ängsal.
Foto: Janna Roosch

Varför ska du läsa tyska?

Några av skälen är att Tyskland är Sveriges största handelspartner och att språket tyska näst efter engelska är det största handelsspråket inom EU. Mer än 100 miljoner människor har också tyska som modersmål och än många fler i andra länder behärskar språket. Goda kunskaper i tyska öppnar därför många dörrar till en stor och dynamisk arbetsmarknad. Visste du till exempel att det finns över 300 företag enbart i Göteborg som har tyska företag som moderbolag?

Som student inom ämnet tyska kommer du att möta inte bara engagerade lärare och forskare utan även ett undervisningsklimat där ditt lärande står i centrum. Innehållet i våra kurser kan du därför se som ett språkbad som är skapat för att bredda och fördjupa din kunskap om och färdighet i allt som har med tyska att göra. Du kommer av den anledningen att möta ett brett spektrum av olika medier och språkstilar, allt från formell standardtyska till dialekter, allt från Goethe och Kafka till litterära och kulturella fenomen som påträffas i nutida och populärkulturella texter och filmer.

Välkommen att studera hos oss!

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Tyska - forskning