Göteborgs universitet
Bild

Tyska

Språkstudier på universitetsnivå har framför allt ett fokus på akademiska studier av språk. Detta betyder att du inte enbart lär dig tala och skriva korrekt tyska utan du lär dig också analysera olika sorters språkbruk ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Du studerar också de olika tyskspråkiga ländernas kulturella historia, politik och samhällsliv. Du lär dig även att analysera tyskspråkig litteratur inte enbart ur ett språkligt perspektiv utan också ur ett teoretiskt och historiskt.

lärarlaget i tyska
Våra lärare och forskare i tyska. Från vänster Christine Fredriksson, Edgar Platen, Michelle Waldispühl, Linda Karlsson Hammarfelt, Magnus P. Ängsal.
Foto: Janna Roosch

Varför ska du läsa tyska?

Några av skälen är att Tyskland är Sveriges största handelspartner och att språket tyska näst efter engelska är det största handelsspråket inom EU. Mer än 100 miljoner människor har också tyska som modersmål och än många fler i andra länder behärskar språket. Goda kunskaper i tyska öppnar därför många dörrar till en stor och dynamisk arbetsmarknad. Visste du till exempel att det finns över 300 företag enbart i Göteborg som har tyska företag som moderbolag?

Som student inom ämnet tyska kommer du att möta inte bara engagerade lärare och forskare utan även ett undervisningsklimat där ditt lärande står i centrum. Innehållet i våra kurser kan du därför se som ett språkbad som är skapat för att bredda och fördjupa din kunskap om och färdighet i allt som har med tyska att göra. Du kommer av den anledningen att möta ett brett spektrum av olika medier och språkstilar, allt från formell standardtyska till dialekter, allt från Goethe och Kafka till litterära och kulturella fenomen som påträffas i nutida och populärkulturella texter och filmer.

Välkommen att studera hos oss!

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Vi erbjuder dig stor frihet i ditt val av kurser inom ämnet tyska. Du kan välja att läsa kurser på campus och på nät, heltid, halvfart eller kvartsfart. Du väljer själv takten på din utbildning.

Du kan även kombinera våra kvartsfartskurser till att ge dig de färdigheter och kunskaper som du själv tycker att du mest behöver eller vill ha. På så sätt kan du skapa en unik profil som kan passa både dina intressen och en tänkt framtida arbetsmarknad. Om du väljer att läsa tyska som fristående kurs, så innebär det att du måste söka kurser inför varje termin.

Det finns dock vissa krav som måste vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka om en filosofie kandidatexamen med tyska som huvudområde. Du behöver läsa totalt 180 högskolepoäng och av dessa 180 ska du läsa 90 högskolepoäng i ämnet tyska, varav 15 högskolepoäng ska bestå av en uppsats.

Övriga 90 högskolepoäng behöver inte ligga inom ämnet tyska utan kan bestå av kurser från andra ämnen, som får tillgodoräknas inom en kandidatexamen.

Om du känner dig osäker kring din studiegång, till exempel om en kurs kan ingå i en kandidatexamen eller liknande, så kan du alltid boka ett samtal med din studievägledare för att diskutera vad som är lämpligt att kombinera utifrån dina intressen och det du tänker dig för framtiden.

På avancerad nivå kan du välja att läsa kurser i tyska med språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning och har då möjlighet att efter ett års studier ta ut en magisterexamen och efter ytterligare ett år en masterexamen med tyska som huvudområde. Du kan också kombinera språk- och litteraturvetenskapliga kurser för att få en stor ämnesbredd.

De språkvetenskapliga kurserna behandlar frågeställningar av allmän lingvistisk art, men ser även på det tyska språket och lingvistiken ur ett kontrastivt, ett historiskt, och ett tillämpningsperspektiv. Du kan även välja att läsa kurser där språkvetenskaplig teori och metod behandlas ur ett didaktiskt perspektiv.

De litteraturvetenskapliga kurserna fokuserar på litteraturteoretiska, -estetiska, medieteoretiska, litteraturhistoriska och litteraturdidaktiska frågeställningar. Vi har även kurser som behandlar olika författarskap eller undersöker olika tematiska aspekter, som t ex Norden, migration, resor i litteraturen, förhållandet mellan fabula och historia etc.
Båda inriktningarna erbjuder uppsatskurser omfattande 15 hp och 30 hp.

För tillträde till kurserna på avancerad nivå krävs en avslutad kandidatexamen i vilken det ingår en godkänd fördjupningskurs med självständigt arbete.

Den första terminen väljer du kurser motsvarande 30 hp av vårt kursutbud i tyska på avancerad nivå. Följande termin är det obligatoriskt att skriva en magisteruppsats. Du kan välja att skriva en uppsats motsvarande 30 hp och ägnar då hela terminen åt detta arbete. Om du väljer att skriva en uppsats motsvarande 15 hp måste du komplettera med ytterligare kurser motsvarande 15 hp. Du kan välja kurser av vårt utbud i tyska på avancerad nivå, men det är också möjligt att lägga in andra kurser motsvarande 15 hp på avancerad nivå vald inom Humanistiska fakultetens utbud, eller en kurs på avancerad nivå läst vid annan fakultet eller annat universitet.

Efter avslutad magisterkurs kan du söka vidare till forskarutbildningen i tyska. Mastersnivån utgör en frivillig fördjupning och har till syfte att ge en yrkesinriktad påbyggnad för den som vill söka sig till arbetslivet efter avslutad examen. Du kan även välja att använda dig av mastersåret för att förbereda dig ytterligare om du planerar att söka till forskarutbildningen.

På Mastersnivå har du stor valfrihet. En uppsats på 15 hp är obligatorisk om du inte har skrivit en uppsats omfattande 30 hp inom magisterexamen, men även den som har skrivit en längre magisteruppsats kan välja att skriva en masteruppsats på 15 hp eller 30 hp, vilket t ex kan förbättra chanserna att bli antagen inom forskarutbildningen. För övrigt finns det stor valfrihet. Du kan välja bland kurser i tyska på avancerad nivå eller andra kurser vald inom Humanistiska fakultetens utbud, eller kurser på avancerad nivå läst vid annan fakultet eller annat universitet. För att få anknytning till arbetslivet rekommenderar vi att du går praktikkursen SPL250, 15hp.

Vi undervisar i tyska  inom följande program:

Avancerad nivå

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Tyska - forskning