Bild
vetenskapsteori, fake fact
Foto: 123RF
Länkstig

Studera vetenskapsteori och evidensbasering

Demokratiska beslut ska vila på en vetenskaplig grund. Men vad räknas som vetenskap? Är expertvälde ett större hot mot demokratin än faktaresistent populism? Vetenskapsteori ger dig verktyg för att reflektera över dessa frågor.