Bild
lingvistik
Foto: Pixabay
Länkstig

Studera lingvistik

Lingvistik är det vetenskapliga studiet av språk och språkanvändning. När du läser lingvistik får du fördjupad kunskap om mänskliga språk och språklig kommunikation i ett vidare perspektiv. Du får mer nytta av det verktyg du använder dagligen – språket.