Göteborgs universitet

Projekt Humanisten

Humanistiska fakultetens verksamhet har samlats under ett tak på Humanisten, Renströmsgatan 6.