Göteborgs universitet
Bild
Läs Retorik

Retorik

Nästan varje dag ägnar vi tid åt att övertala kollegor, vänner och familj om allt möjligt. Genom att läsa retorik lär du dig att analysera andras argument och formulera dina egna. På köpet får du praktisk träning i konsten att tala.

Lär dig konsten att övertyga

I retorikkurserna lär du dig hur de klassiska retoriska verktygen kan tillämpas för språkanvändare i dag. Oavsett om det rör sig om en presentation, ett tal, en text eller ett samtal mellan fyra ögon är retorik ett användbart och kraftfullt verktyg. Du får lära dig att behärska de retoriska verktygen genom teoretiskt förankrade analyser av tal och skrift. Du får också en rejäl dos praktisk träning i konsten att tala övertygande i olika situationer. Kursen berör även nervositetshantering, röstträning och minnesteknik.

Kurserna i retorik vänder sig till dig som arbetar eller kommer att jobba med det talade ordet som ett viktigt arbetsredskap, till exempel lärare, personalvetare, säljare, kommunikatörer och projektledare.  Även du som siktar på anställning inom vårdsektor och organisationsväsende kan ha stor nytta av en retorikkurs.

Kurser i ämnet

Du kan med fördel kombinera grundkurserna i retorik med kursen Skriva, eller med vidare studier i svenska språket.

Forskning inom ämnet

Vid institutionen bedrivs forskningsverksamhet inom ämnet retorik. Inom profilområdet Text och kontext undersöks texter och samtal som hör hemma inom olika domäner av samhället, särskilt utifrån frågor om samspelet mellan språk och funktion. Läs mer om institutionens forskning inom Text och kontext. 

Text och kontext