Göteborgs universitet
Bild

Japanska

Grundutbildningen i japanska vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i japanska upp till 150 hp (kandidatexamen) och 180 hp (magisterexamen) på helfart. Därefter har du möjlighet att fortsätta inom ämnet på forskarutbildningen.

Vad innebär det att läsa japanska hos oss?

På första och andra terminens studier ligger tonvikten på grundläggande språk- och kommunikationsfärdigheter samt på kunskap om Japans kultur och samhälle. Från och med tredje terminen fokuseras på läsförmåga och undervisningen breddas till att inkludera språk- och litteraturvetenskap. Under den femte terminen och på magisternivå ingår även klassisk japanska i undervisningen. Vi ger även en kortare kurs i japanskt kultur- och samhällsliv.

Förutom att läsa japanska som fristående kurs kan du ta ut en kandidatexamen i japanska inom Internationella språkprogrammet och du kan ta ut en magister/masterexamen med japanska som huvudämne via magister/masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka Internationella språkprogrammet krävs 60 hp japanska och till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i japanska.

Vi har även samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.
Utbytesstudier i Japan erbjuds på fördjupningsnivå och/eller avancerad nivå för studenter som avslutat tidigare nivåer i mån av plats.

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Våra kurser i japanska ger dig gedigna kunskaper i den moderna japanskans skriftsystem och formlära, praktisk språkfärdighet samt grundläggande kunskaper i Japans historia, samhällsliv och kultur. Inledningsvis ges en kurs i språkvetenskapliga elementa, i vilken den japanska formläran jämförs med den svenska.

Från och med andra året läggs tyngdpunkten i utbildningen på att uppöva läsförmågan samt att skriva vetenskapliga uppsatser. Kurserna innehåller även översättningsövningar. Inom ramen för kandidatkursen ingår läsning av språkvetenskapliga texter på japanska samt moment som förbereder studenterna inför skrivandet av examensarbetet.

Nivågraderingen för uppnådd språkfärdighet har i görligaste mån integrerats med den för CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) och JLPT (Japanese Language Proficiency Test).

Studenter i ämnet japanska har möjlighet att ansöka om utbytesstudier i Japan. Vid ansökan sker ett urval av de sökande. För information om utbytesstudier se:
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/utbytesstudier

Våra kurser på avancerad nivå ger dig både praktisk och teoretisk kunskap inför en magisteruppsats i japanska. Du läser vetenskapliga artiklar och böcker som är relevanta för det valda ämnet för att erhålla nödvändig teoretisk bakgrund.

Du fördjupar även dina kunskaper i det japanska språket och får en avancerad läsförmåga som gör att du kan hantera originalkällor på japanska och ytterligare utveckla din förmåga till självständigt arbete på god akademisk nivå.

Forskningsresultat och teorier som rör japansk litteratur och kultur används i undervisningen och du får inblick i aktuella frågor inom japanska litteratur- och kulturstudier, inklusive samhällsvetenskaplig och utbildningsvetenskaplig inriktning.

Magister/masterexamen via programmet Språk och interkulturell kommunikation

Det går att ta ut en magister/masterexamen med japanska som huvudämne via institutionens magister/masterprogram, Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i japanska.

Läs mer: Språk och interkulturell kommunikation, 120 hp (länk till kurs- och programkatalogen)

Vi undervisar i japanska inom följande program:

Avancerad nivå

Läs mer om möjligheterna för dig som student vid Institutionen för språk och litteraturer att tillbringa en del av din utbildning utomlands, antingen som utbytesstudent eller som praktikant: https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/utomlands/

Video (18:22)
Introduktion till japanska

Forskarnivå

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Japanska - forskning