Göteborgs universitet
Bild

Japanska

Grundutbildningen i japanska vid Göteborgs universitet erbjuder kurser i japanska upp till 150 hp (kandidatexamen) och 180 hp (magisterexamen) på helfart. Därefter har du möjlighet att fortsätta inom ämnet på forskarutbildningen.

Vad innebär det att läsa japanska hos oss?

På första och andra terminens studier ligger tonvikten på grundläggande språk- och kommunikationsfärdigheter samt på kunskap om Japans kultur och samhälle. Från och med tredje terminen fokuseras på läsförmåga och undervisningen breddas till att inkludera språk- och litteraturvetenskap. Under den femte terminen och på magisternivå ingår även klassisk japanska i undervisningen. Vi ger även en kortare kurs i japanskt kultur- och samhällsliv.

Förutom att läsa japanska som fristående kurs kan du ta ut en kandidatexamen i japanska inom Internationella språkprogrammet och du kan ta ut en magister/masterexamen med japanska som huvudämne via magister/masterprogrammet Språk och interkulturell kommunikation (120 hp). För att söka Internationella språkprogrammet krävs 60 hp japanska och till Språk och interkulturell kommunikation krävs kandidatexamen och reell kompetens i japanska.

Vi har även samarbete med Handelshögskolan i Göteborg.
Utbytesstudier i Japan erbjuds på fördjupningsnivå och/eller avancerad nivå för studenter som avslutat tidigare nivåer i mån av plats.

Utbildning i japanska

Göteborgs universitets utbildningskatalog

Forskning

Forskarutbildning

Vår forskning inom ämnet

Läs om forskarna inom ämnet, deras projekt och publikationer.

Japanska - forskning

Navigate to video: Introduktion till japanska
Video (18:22)
Introduktion till japanska