Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Patrik Emblad

Om Patrik Emblad

Doktorand i finansrätt.

Avhandlingsprojekt: Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Huvudhandledare Pernilla Rendahl.

Tog juristexamen från Göteborgs Universitet våren 2015 och började doktorera i finansrätt vintern 2015.

Har under doktorandperioden undervisat i skatterätt på ekonom- och juristprogrammen.

Tidigare juridisk yrkeslivserfarenhet involverar bl.a. undervisning på en fördjupningskurs i insolvensrätt och sommarnotarietjänst på Kammarrätten i Göteborg.

Forskningsområden

  • Skatterätt

Pågående forskning

  • The discursive understanding of Private law in a Swedish tax law context, 2015-12 - 2020-12

Undervisningsområden

  • Skatterätt

Utvalda publikationer

Rätt skattesubjekt för kapitalvinster - en fråga om legalitetsprincipens gränser
Emblad, Patrik
Juridisk Publikation, 2015:2, s. 281-308, 2015

Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik
Emblad, Patrik
Svensk skattetidning, :6-7, s. 478-484, 2016

Golf som friskvård. Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor
Emblad, Patrik
Skattenytt, :5, s. 222-233, 2018

Rättsontologiska uttryck i domstolspraxis: En analys av argumentationsstrukturer i tre skatterättsliga mål
Emblad, Patrik, Björling, Erik
Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 41:Nr. 3 & 4, 2018

Funktionalism och beskattning av obehörig vinst
Emblad, Patrik, Martinson, Claes
Skattenytt Akademisk Årsskrift 2019, s. 16-44, 2019