Länkstig

Patrik Emblad

Universitetslektor

Juridiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C610
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Patrik Emblad

Doktor i finansrätt.

Tog juristexamen från Göteborgs Universitet våren 2015 och disputerade hösten 2020 på avhandlingen: Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Undervisar i skatterätt på ekonom- och juristprogrammen vid Göteborgs universitet.

Forskningsområden

  • Skatterätt

Pågående forskning

  • Lagen om bostadsojämlikhet
  • Legalitetsprincipen som tolkningsnorm - en idékritisk analys av legalitetsprincipens betydelse för tolkningen av svensk inkomstskatterätt

Undervisningsområden

  • Skatterätt