Länkstig

Patrik Emblad

Universitetslektor

Juridiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
C610
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Patrik Emblad

Doktor i finansrätt.

Tog juristexamen från Göteborgs Universitet våren 2015 och disputerade hösten 2020 på avhandlingen: Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt

Har under doktorandperioden undervisat i skatterätt på ekonom- och juristprogrammen.

Forskningsområden

  • Skatterätt

Pågående forskning

  • Förhållandet mellan civil- och skatterätten

Undervisningsområden

  • Skatterätt

Utvalda publikationer

Power and Sovereignty - How economic-ideological forces constrain sovereignty to tax, Emblad, Patrik, Nordic Journal on law and society, 2021, pp. 1-26

Det civilrättsliga i svensk inkomstskatterätt (Diss.), Emblad, Patrik, 2020, University of Gothenburg

Rätt skattesubjekt för kapitalvinster - en fråga om legalitetsprincipens gränser Emblad, PatrikJuridisk Publikation, 2015:2, pp. 281-308, 2015

Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik Emblad, PatrikSvensk skattetidning, :6-7, pp. 478-484, 2016

Rättsontologiska uttryck i domstolspraxis: En analys av argumentationsstrukturer i tre skatterättsliga mål Emblad, Patrik, Björling, ErikRetfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, 41:Nr. 3 & 4, 2018

Funktionalism och beskattning av obehörig vinst Emblad, Patrik, Martinson, ClaesSkattenytt Akademisk Årsskrift 2019, pp. 16-44, 2019