Länkstig

Peter Beusch

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
J710
Postadress
Box 610
405 30 Göteborg

Om Peter Beusch

Peter Beusch är lektor (assisterande professor) vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, där han har varit en del av fakulteten sedan 2008 och idag även är medlem i institutionsrådet. Peter fick sin doktors- 2007, licentiat- 2004, magister- 2002 och kandidatexamen 2001 vid Göteborgs universitet. Hans forskningsintressen är inom ekonomistyrning i allmänhet och dess koppling till hållbarhetsfrågor, integrerad rapportering och även utbildningsfrågor i synnerhet. Under de senare åren har han fokuserat på meta-teoretiska frågor som rör pragmatisk konstruktivism och de tidigare nämnda forskningsområdena. Han samarbetar aktivt med forskare från USA och Danmark och inom olika akademiska områden. Peter har publicerat i flera expertgranskade internationella tidskrifter och böcker, hållit föredrag på över 20 konferenser och har medverkat i flera konferens- och workshopkommittéer. Peter är kursansvarig för ett antal grund- och påbyggnads kurser vid universitetet inom området ekonomistyrning och har ett omfattande nätverk med externa universitetspartners och privata företag.

Peter, en född schweizisk medborgare, är idag bosatt i Sverige med dubbelt medborgarskap. Han är stolt far till tre flickor, födda februari 2005, augusti 2006 och februari 2008, och gift med deras mamma, en mångsysslande svensk kvinna.

Forskningsområden

  • Ekonomistyrning
  • Integrerad rapportering
  • Redovisning och hållbarhet
  • Pragmatisk konstruktivism och redovisare
  • Redovisning och utbildning

Undervisningsområden

  • Ekonomistyrning
  • Ekonomistyrning
  • Pragmatisk konstruktivism och redovisare
  • Ekonomistyrning och hållbarhet
  • Integrerad rapportering