Länkstig

Peter Beusch

Universitetslektor

Företagsekonomiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
J710
Postadress
Box 610
405 30 Göteborg

Om Peter Beusch

Peter Beusch är lektor (assisterande professor) vid Företagsekonomiska institutionen vid Göteborgs universitet, där han har varit en del av fakulteten sedan 2008 och idag även är medlem i institutionsrådet. Peters forskningsintressen är inom ekonomistyrning i allmänhet och dess koppling till hållbarhetsfrågor och cirkulär ekonomi i synnerhet. Under de senare åren har han även fokuserat på meta-teoretiska frågor som rör pragmatisk konstruktivism och ekonomistyraren/controllern. Han samarbetar aktivt med forskare från USA och Danmark och inom olika akademiska områden. Peter har publicerat i flera expertgranskade internationella tidskrifter och böcker, hållit föredrag på många konferenser och har medverkat i flera konferens- och workshopkommittéer. Peter är kursansvarig för ett antal grund- och påbyggnadskurser vid universitetet inom området ekonomistyrning och har ett omfattande nätverk med externa universitetspartners och privata företag.

Forskningsområden

  • Ekonomistyrning
  • Cirkulär ekonomi och styrningen och kontroll därav
  • Redovisning och hållbarhet
  • Pragmatisk konstruktivism och redovisare
  • Redovisning och utbildning

Undervisningsområden

  • Ekonomistyrning
  • Cirkulär ekonomi och styrningen och kontroll därav
  • Pragmatisk konstruktivism och redovisare
  • Ekonomistyrning och hållbarhet
  • Redovisning och ekonomistyrning för personalvetare