Länkstig

Ewa Wikström

Professor

Företagsekonomiska institutionen
Fax
031-786 54 14
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
J522
Postadress
Box 610
40530 Göteborg

Om Ewa Wikström

Ewa Wikström, professor i Health Governance. Hennes forskning är inriktad på styrning, ledarskap, samverkan, team, kommunikation, projekt och förändringsledning i hälso- och sjukvård samt offentlig och privat sektor. Hon har också gjort studier om organisatorisk kapabilitet med fokus på ålder, kompetens och arbetsmiljö på arbetsplatser inom både offentlig och privat sektor.

Ewa Wikström blev 2015 professor i organisation och management. Hon har även varit Vicedekan för utbildningsfrågor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 2012-2015 var hon verksam som professor i Public Health Management vid Nordic School of Public Health (NHV). 2012-2018 var hon ledamot av fakultetsstyrelsen på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon ingår i styrgruppen för CERA (Centrum för forskning och utbildning kring riskbruk, missbruk och beroende) och styrgruppen för AgeCap (Centrum för åldrande och hälsa). Hon har deltagit i beredningsgruppsarbete hos Vinnova och har varit projektledare för flera forskningsprojekt finansierade av svenska forskningsråd, som t ex Forte. Ewa har sedan många år uppdrag inom akademin och i samhället om hållbart ledarskap, förändringsledning och arbetsmiljö.

Aktuella forskningsprojekt

  • Gestaltad livsmiljö - arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. 2020-2024 (FORMAS)
  • Arbetsplatsen som en arena för alkoholprevention. 2021-2022 (Systembolaget alkoholforskningsråd)
  • NADAL: Nationellt nätverk för forskning om alkohol- och narkotikaprevention i arbetslivet. 2021-2024 (FORTE)
  • StratSam: Strategisk samverkan för nya arbetssätt inom arbetsmiljö i offentlig sektor. 2018-2021 (AFA) Projektledare Ewa Wikström.
  • Organisatorisk kapabilitet för fördröjd pensionering. 2017-2020 (FORTE) Projektledare Ewa Wikström.
  • FHV NySam: Att utveckla nya samarbetsformer mellan chefer, FHV och HR, 2013-2016 (AFA) Projektledare Ewa Wikström.

Forskningsområden

  • Age and Competence Diversity, Health Governance, Health Management, Health Care Organisation, Leadership, Project Management.
  • Communication, Collaboration, Change management, Implementation, Complex interventions, Work environment.

Undervisningsområden

  • Leadership, Communication, Collaboration, Change management, Project Management, Implementation, Age Management.
  • Health Governance, Health Management, Health Care Organisation.