Länkstig

Gustav Kjellsson

Universitetslektor

Institutionen för nationalekonomi med
statistik
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
D-601D
Postadress
Box 640
40530 Göteborg

Universitetslektor

Avd för samhällsmedicin och
folkhälsa
Besöksadress
Medicinaregatan 18A
41390 Göteborg
Postadress
Box 469
40530 Göteborg

Om Gustav Kjellsson

Det övergripande temat i min forskning är socioekonomiska skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende, samt hur offentliga (eller privata) institutioner påverkar dessa skillnader.En del av min forskning fokuserar på hur vi bör mäta, och förklara, socioekonomiska skillnader i hälsa. För att kunna övervaka, eller jämföra, nivån av ojämlikhet i hälsa över tid eller mellan olika geografiska områden är det i många situationer önskvärt att kunna summera skillnader i hälsa till ett ojämlikhetsmått. I min forskning fokuserar jag på vilka värdeomdömen vi implicit gör när vi konstruerar ett sådant mått, och hur valet av ojämlikhetsmått påverkar jämförelsen mellan olika populationer. Jag är även intresserad av att förklara skillnader i hälsa genom att utveckla dekomponeringsmetoder för att bryta ned dessa ojämlikhetmått i dess förklaringsfaktorer. En annan del av min forskning är mer empirisk inriktad, och fokuserar på hur välfärdsinstitutioner, såsom utbildning och sjukvård, påverkar socioekonomiska skillnader i hälsa och hälsorelaterat beteende. Till exempel, försöker jag i min forskning besvara frågor om hur utbildning i olika skeden i livet påverkar olika hälsoutfall. Jag är också specifikt intresserad av relationen mellan information, val och konkurrens inom primärvården, samt hur detta relaterar till socioekonomiska skillnader i såväl tillgänglighet och hälsoutfall. Genom att utnyttja variation från naturliga experiment eller faktiska fält experiment undersöker jag frågor såsom hur konkurrens påverkar kvalitet och tillgänglighet i primärvården, och hur mer lättillgänglig information påverkar individers val av vårdgivare och framtida vårdkonsumtion.

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Hälsoekonomi
  • Applicerad mikroekonometri

Undervisningsområden

  • Hälsoekonomi
  • Mikroekonomi
  • Offentlig ekonomi

Utvalda publikationer

Information, Switching Costs, and Consumer Choice: Evidence from Two Randomized Field Experiments in Swedish Primary Care.Anell, A, Dietrichson, J, Ellegård, LM, Kjellsson G. Journal of Public Economics 196, 2021

Patient choice, entry, and the quality of primary care: Evidence from Swedish reforms Dietrichson, J., Ellegard, L. M., Kjellsson, Gustav Health Economics, 29:6, s. 716-730, 2020

A general method for decomposing the causes of socioeconomic inequality in healthHeckley, Gawain, Gerdtham, Ulf G., Kjellsson, Gustav Journal of Health Economics, Elsevier, 48, s. 89-106, 2016

Forgetting to remember or remembering to forget: A study of the recall period length in health care survey questions Kjellsson, Gustav, Clarke, Philip, Gerdtham, UlfJournal of Health Economics, Elsevier, 35:Feb 7, s. 34-46, 2014

On correcting the concentration index for binary variables Kjellsson, Gustav, Gerdtham, Ulf Journal of Health Economics, Elsevier, 32:3, s. 659-670, 2013