Länkstig

John Lapidus

Forskare

Avdelningen för ekonomisk historia
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Gästforskare

Avdelningen för ekonomisk historia
Telefon
Besöksadress
Viktoriagatan 13
41125 Göteborg
Rumsnummer
619
Postadress
Box 625
40530 Göteborg

Om John Lapidus

Den svenska välfärdsmodellen genomgår förändringar. Här åsyftas bland annat den omfattande driftsprivatisering av centrala välfärdstjänster som inleddes i början av 1990-talet. Men det är inte bara driften av välfärdstjänsterna som genomgått förändringar. Även finansieringen har förändrats i viss utsträckning. Det handlar om nya, privata finansieringsalternativ som ofta är statligt subventionerade i viss utsträckning. De nya finansieringsformerna är ofta beroende av att det finns en privat producent som erbjuder desamma. På så sätt tycks det finnas ett samband mellan privat drift och privat finansiering. Hur ser detta samband mellan privat drift och privat finansiering ut? Vilka blir de samhälleliga konsekvenserna av en välfärdsmodell som i ökad omfattning bygger på privatfinansierade välfärdslösningar?

Pågående forskning

Privata sjukvårdsförsäkringar och den gömda välfärden

Fackföreningsrörelse, försäkringar och välfärdsstatlig förändring