Länkstig

Maria Norbäck

Universitetslektor

Företagsekonomiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Vasagatan 1
411 24 Göteborg
Rumsnummer
J419B
Postadress
Box 610
405 30 Göteborg

Om Maria Norbäck

Maria Norbäck är docent i företagsekonomi och föreståndare för Centrum för Forskning om Arbete och Sysselsättning/Work and Employment Research Centre (https://we.gu.se/). Hon forskar om hur man organiserar arbete, främst inom mediebranschen men även inom andra branscher. I sitt senaste forskningsprojekt har hon studerat hur frilansjournalister organiserar sitt arbetsliv. Hon har även studerat professionellt arbete i riskkapitalfinansierade bolag, arbetsintegrerande sociala organisationer och professionellt frilansarbete. Norbäck har skrivit om arbetsorganisering inom handeln, och hur politiska tjänstemän hanterar sin vardag. I sin doktorsavhandling studerade hon hur programmakare på Sveriges Television tillsammans med produktionsbolag producerade TV-program. Hon använder gärna institutionell teori och det som brukar kallas ”critical labour studies”-litteratur när hon forskar och undervisar.

Forskningsprojekt

Maria är verksam i olika forskningsprojekt med fokus på nya sätt att organisera arbete. Läs om respektive projekt nedan!

Rörlighet, val och flexibilitet i gig-ekonomin: https://www.gu.se/forskning/rorlighet-val-flexibilitet

Arbetsintegrerande sociala företag: https://www.gu.se/forskning/forandrade-roller-och-framvaxande-natverk

Gig-arbete och kooperativa arbetsformer: https://www.gu.se/forskning/gig-kooperativa-arbetsplattformar

Arbetsmarknadsutmaningar av grön omställning: https://www.gu.se/forskning/arbetsmarknadsutmaningar-av-gron-omstallning-i-vastsverige-elektrifieringen-och-omstallningen-av-fordonsklustret

Utvalda publikationer

Norbäck, Maria. (2022). Maintaining a Freelance Career: How Journalists Generate and Evaluate Freelance Work. Journalism Studies, 1-19.

Brorström, Sara., & Norbäck, Maria. (2022). Fast fashion: the rapid layering of management fashions in the Swedish city of Gothenburg. Public Management Review, 1-20.

Norbäck, Maria., & Zapata Campos, Maria José (2022). The market made us do it: Public procurement and collaborative labour market inclusion governance from below. Social Policy & Administration, 1– 16.

Norbäck, Maria & Styhre, Alexander (2021) On the Precarity-Spectrum: Exploring Different Levels of Precariousness in Market-Mediated Professional Work. Mrev: management revue. Vol. 32 (3) 266 – 295

Norbäck, Maria. (2021). Back to the future of journalist work? Entrepreneurial subjectivity and freelance journalism in Sweden. Journalism, 14648849211033131.

Norbäck, Maria (2019) Glimpses of resistance: Entrepreneurial subjectivity and freelance journalist work. Organization.

Norbäck, Maria & Styhre, Alexander (2019) Making it work in free agent work: The coping practices of Swedish freelance journalists. Scandinavian Journal of Management, 35(4), 101076.

Norbäck, Maria (2019) Recycling Problems and Modernizing the Solution: Doing Institutional Maintenance Work on Swedish Public Service Television. Journal of Management Inquiry, Vol 27, no 4, (published on-line first 2017, published in print (2019) Vol 28(1), 94–112.)