Länkstig

Lena Gipperth

Professor

Juridiska
institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B609
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Lena Gipperth

Mina forskningsintressen är inom områdena miljörätt, framförallt med inriktning mot havs- och vattenförvaltning. Min forskning är inriktad mot rättsligt genomförande av miljökvalitetsmål, t.ex. genom miljökvalitetsnormer.

Sedan 2015 föreståndare för Centrum för hav och samhälle, ett fakultetsöverskridande centrum för all marin/maritim forskning och undervisning på GU.

Jag är och har varit involverad i ett antal tvärvetenskapliga och transdisciplinära forskningsprojekt såsom:
FRAM Centre for Future Chemical Risk Assessment and Management Strategies, 2015 -
ZORRO (Zostera Restoration program) including the project: No-net-loss and restoration of marine habitats: Legal and ecological constraints and solutions, 2012 -
CHANGE Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea, 2012-2018
SPEQS - A Systems Perspective on Environmental Quality Standards, 2012-2015
TBT Impact, 2005- 2009
COPE Coping with Climate Change: Sweden’s Climate Strategy as a Case in Point, 2001-2005
SUCOZOMA Sustainable Coastal Zone Management, 2000-2004

Andra uppdrag
WIOMSA (Westerin Indian Ocean Marine Science Association), medlem i programkommitten för MASMA programmet 2004-2018, ordf. för programkommitten för Cities and Coasts Programme, från 2018.
Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, ordf. i koordineringsgruppen, från 2018.

Handledning doktorander:
2019 - Huvudhandledare Julia Johansson
2017 - Bitr. handledare Joana Pedroso
2012 - Huvudhandledare Kristjan Laas
2005 - 2017  Bitr. handledare, Philip Linné
2004 - 2010  Bitr. handledare, Christina Olsen-Lundh

På andra webbplatser

Forskningsområden

  • Miljörätt
  • Havsförvaltning
  • Vattenförvaltning

Pågående forskning

  • UGOT Challenge, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (huvudsökande: Thomas Backhaus och Jessica Coria), 2015-01 - 2020-12

Undervisningsområden

  • Miljörätt
  • Havsförvaltning
  • Internationell miljörätt
  • Vattenförvaltning

Utvalda publikationer

The right to drinking water and sanitation in Sweden
Gipperth, Lena
Le droit à l'eau potable et à assainissement en Europe. Implementing the right to drinking water and sanitation in 17 European countries, Paris : Les Editions Johanet, 762, 2012

WILL REGIONALISATION IMPROVE FISHERIES MANAGEMENT IN THE EU? AN ANALYSIS OF THE SWEDISH EEL MANAGEMENT PLAN REFLECTS DIFFICULTIES
Gipperth, Lena
Marine Policy, 2012:36, s. 801-808, 2011

The legal design of the international and European Union ban on tributyltin antifouling paint: Direct and indirect effects
Gipperth, Lena
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 90, s. S86-S95, 2009

Sharing burdens in the European Union for the protection of the global climate : a Swedish perspective
Gipperth, Lena
From Kyoto to the town hall : making international and national climate policy work at the local level, London : Earthscan, Kapitel 8, 2007