Länkstig

Lena Gipperth

Prodekan

Juridiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Professor

Juridiska institutionen
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Rumsnummer
B609
Postadress
Box 650
40530 Göteborg

Om Lena Gipperth

Mina forskningsintressen är inom områdena miljörätt, framförallt med inriktning mot havs- och vattenförvaltning. Min forskning är inriktad mot rättsligt genomförande av miljökvalitetsmål, t.ex. genom miljökvalitetsnormer.

Mellan 2015 och 2022 var jag föreståndare för Centrum för hav och samhälle, ett fakultetsöverskridande centrum för all marin/maritim forskning och undervisning på GU. Jag är fortfarande engagerad i centret som också håller samman arbetet med universitetets profilområde Ocean.

Jag är och har varit involverad i ett antal tvärvetenskapliga och transdisciplinära forskningsprojekt såsom:

 • MISTRA BioPath Pathways for an efficient alignment of the Financial System, 2022-2026 (https://www.mistrabiopath.se)
 • FRAM Centre for Future Chemical Risk Assessment and Management Strategies, 2015- (https://www.gu.se/fram-kemiska-riskanalyser-styrning)
 • ZORRO (Zostera Restoration program) including several project about restoration of coastal habitats with focus on eelgrass, 2012 - (https://www.gu.se/forskning/zorro)
 • CHANGE Changing antifouling practices for leisure boats in the Baltic Sea, 2012-2018
 • SPEQS - A Systems Perspective on Environmental Quality Standards, 2012-2015
 • TBT Impact 2005- 2009
 • COPE Coping with Climate Change: Sweden’s Climate Strategy as a Case in Point, 2001-2005
 • SUCOZOMA Sustainable Coastal Zone Management, 2000-2004

Andra uppdrag:

 • WIOMSA (Westerin Indian Ocean Marine Science Association), medlem i programkommitten för MASMA programmet 2004-2018, ordf. för programkommitten för Cities and Coasts Programme 2018-2023, ordf. i programkommittén för SCALABLE 2024- från 2018.
 • Kristineberg Marine Research and Innovation Centre, ordf. i koordineringsgruppen, från 2018-2021. Ledamot av forsknings- och koordineringsgrupp.
 • Havsmiljöinstitutet: vetenskaplig koordinator 2009-2015, vetenskapliga rådet 2023 -

Handledning doktorander: 2023 - Lovisa Norine Fransson 2019 - (huvudhandledare). 2019 - Julia Johansson (huvudhandledare) 2017-20104 Joana Pedroso Bitr. handledare 2012 - Kristjan Laas (huvudhandledare) 2005 - 2017 Philip Linné (bitr. handledare) 2004 - 2010 Christina Olsen-Lundh (bitr. handledare)

På andra webbplatser

Forskningsområden

 • Miljörätt
 • Havsförvaltning
 • Vattenförvaltning

Pågående forskning

 • UGOT Challenge, Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (huvudsökande: Thomas Backhaus och Jessica Coria), 2015-01 - 2020-12

Undervisningsområden

 • Miljörätt
 • Havsförvaltning
 • Internationell miljörätt
 • Vattenförvaltning