Länkstig

Daniel Slunge

Projektledare, administrativ

Environment for
Development
Besöksadress
Vasagatan 1
41124 Göteborg
Postadress
Box 645
40530 Göteborg

Om Daniel Slunge

Daniel Slunge (PhD) är forskare och ansvarig för policy interaktionen inom det internationella miljöekonomiska nätveket Environment for Development Initiative. Han är också föreståndare för FRAM-centret för framtidens kemiska riskanalys och styrning. Hans forskning är inriktad på analys av styrmedel för kemikalier, ekonomisk värdering, riskuppfattning och hur olika analysmetoder kan bidra till beslut för en mer hållbar utveckling. Daniel undervisar på doktorandnivå om interaktion mellan forskning och politik samt riskanalys, och på mastersnivå om hållbarhetsanalys och miljöekonomiska styrmedel. Han kombinerar forskning och undervisning med ett aktivt deltagande i statliga utredningar och samarbeten med bland andra Sida, Naturvårdsverket och Europeiska kemikaliemyndigheten. Daniel har bred internationell erfarenhet från samarbeten i framförallt Östafrika och Latin Amerika och med internationella organisationer som Världsbanken, OECD, och olika FN-organ.

Forskningsområden

  • Policy and Risk Analysis; Environmental economics; Sustainability Assessment; Chemicals management; Tick-borne diseases

Undervisningsområden

  • Sustainability Assessment; Research-Policy Interaction; Risk Analysis; Policy Instruments

Utvalda publikationer

Slunge, D., Miguel, M., Lindahl, L. and Backhaus, T. (2023). The implementation of the substitution principle in European chemical legislation: a comparative analysis. Environ Sci Eur 35, 107. https://doi.org/10.1186/s12302-023-00817-1

Slunge, D., Andersson, I., & Sterner, T. (2022). REACH authorisation and the substitution of hazardous chemicals: The case of trichloroethylene. Journal of Cleaner Production, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132637.

Slunge, D., Boman, A., & Studahl, M. (2022). Burden of Tick-Borne Encephalitis, Sweden. Emerging infectious diseases, 28(2), 314–322. https://doi.org/10.3201/eid2802.204324

Almroth, B. C., & Slunge, D. (2022). Circular economy could expose children to hazardous phthalates and chlorinated paraffins via old toys and childcare articles. Journal of Hazardous Materials Advances, https://doi.org/10.1016/j.hazadv.2022.100107 .

Slunge, D., Sterner, T. and Adamowicz, W. 2019. Valuation When Baselines Are Changing: Tick-borne Disease Risk and Recreational Choice. Resource and Energy Economics. https://doi.org/10.1016/j.reseneeco.2019.101119

Knaggård, Å., Slunge, D., Göthberg, M., Ekbom, A. and Sahlin, U., 2019. Researchers’ approaches to stakeholders: interaction or transfer of knowledge? Environmental Science and Policy. 97, 25-35. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.03.008