Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Länkstig

Pågående forskningsprojekt vid GPCC

Alla våra forskningsprojekt har personcentrering som utgångspunkt. Här finns samtliga våra pågående forskningsprojekt listade i alfabetisk ordning. Klicka på projektets titel för att komma till dess webbsida.

Att följa processen personcentrerad vård – patientens och personalens perspektiv

Att översätta personcentrerad vård från teori till praktik

Effekterna av opioidsparande, personcentrerade vårdvägar för patienter som genomgår obesitaskirurgi

En undersökning av vårddokumentationen i en personcentrerad vårdväg för personer med kroniska tillstånd

HOPE – Help Overcoming Pain Early

IHOP-e – Personcentrerad vård på distans för sköra äldre

Implementering av personcentrering på programmen för hälsoprofessioner

IMPROVE Implementering av personcentrerad vård i en region: processutvärdering

Läkemedelsanvändning - en personcentrerad strategi

minKod – digitala verktyg för emotionellt stöd under och efter cancerbehandling med unga vuxna

MOSAIC en Rasch-analyserad itembank för att mäta personcentrering

Nationell och regional styrning mot personcentrerad vård i Sverige

PCPC Personcentrerad psykosvård

PCV spelet och onlineutbildningen Medmänniska - utveckling och effekt

Perhit: PERson-centredness in hypertension management using information technology. En randomiserad studie om personcentrerad vård, högt blodtryck och informationsteknologi.

Personcentrerad vård för vårdgivare

Personcentrerad vård i Europa Person-centred care in European countries – stakeholders, practitioners and researchers perspectives

PicPecc – Pictorial support in person-centred care for children

PROTECT – Personcentrerad vård på distans (kronisk hjärtsvikt och KOL)

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

STEPSTONES-DIAB: Utvärdering av övergångsmodeller för ungdomar med typ 1 diabetes i övergången till vuxensjukvård

Stöd för en personcentrerad verktygslåda

Svenska folkets syn på personcentrering av hälso- och sjukvården

Teoretisk utveckling av personcentrerad vård: Systematisk genomgång och analys av vetenskaplig litteratur

Will it nudge: A feasibility study of PCC nudging to increase uptake of PCC practice