Länkstig

PCV spelet och onlineutbildningen Medmänniska - utveckling och effekt

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Inom GPCC söks ständigt innovativa tillvägagångssätt och förutsättningar för utbildning för att förbättra undervisning och lärande och i slutändan patientvård och resultat, och digital utbildning kan vara en sådan innovation. Digital utbildning kan tillhandahållas i olika former. För detta projekt har vi använt seriösa spel såväl som gamification. Seriöst spel har potential att nå en global publik och har därför identifierats som en möjlig utbildningsstrategi som kan bidra till omvandling av utbildning inom hälsoyrken, till exempel personcentrerad vård. GPCC har utvecklat två olika digitala verktyg för att sprida kunskapen om och stödja implementeringen av personcentrerad vård i samskapande med de personer som spelet och onlineutbildningen är avsett för. Vi ska nu vetenskapligt beskriva processen och studera effekten av dessa verktyg.

Forskare

Forskningsledare

Catarina Wallengren Gustafsson

Forskare

Ida Björkman

Caroline Feldthusen

Mari Lundberg