Länkstig

STEPSTONES-DIAB: Utvärdering av övergångsmodeller för ungdomar med typ 1 diabetes i övergången till vuxensjukvård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - 2024
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
Diabetesfonden, Barndiabetesfonden, Centrum För Person Centrerad Vård (GPCC), VR, Forte

Kort beskrivning

Överföring av ungdomar med typ 1-diabetes (T1D) till vuxenvård sker under en kritisk period av livet då många ungdomar har otillfredsställande glykemisk kontroll. Förberedelserna för att ta över ansvaret för sin hälsa och egenvård samt öka deltagande i vård är viktiga aspekter för att stärka människors egen förmåga, vilket också är en viktig utgångspunkt för personcentrerad vård. STEPSTONES-DIAB syftar till att utvärdera effektiviteten hos olika övergångsmodeller hos ungdomar med T1D för att ge dem möjlighet att bli aktiva partners i sin vård. Studien genomförs vid tre kliniker i Stockholm, Sverige. Utfallsmått är empowerment, deltagande och ansvar i vård, hälsostatus, glykemisk kontroll samt deltagarnas upplevelser av vård under överföring.

Forskare

Ewa-Lena Bratt,  Göteborgs universitet

Anna-Lena Brorsson, Karolinska institutet

Mikaela Hällström, Göteborgs universitet

Philip Moons, Göteborgs universitet

Carina Sparud Lundin, Göteborgs universitet

Anna Ek, Karolinska institutet

Torun Torbjörnsdotter, Karolinska universitetssjukhuset

Elisabeth Jelleryd, Karolinska universitetssjukhuset

Länk till rapport

Vårdanalys – Förberedd och sedd. Förutsättningar vid övergången från barn till vuxensjukvård. https://www.vardanalys.se/rapporter/forberedd-och-sedd/