Länkstig

Utveckla och testa ett observationsbaserat mätinstrument som utväderar personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Kort beskrivning

Syftet är att utveckla och testa ett observationsbaserat mätinstrument där graden av personcentrerad vård (PCV) kan bedömas.
En omställning till PCV sker i mer än hälften av alla regioner i Sverige, för att kunna utvärdera i vilken grad hälso-sjukvårdspersonalen på olika enheter utför personcentrerade vårdhandlingar, behövs observationsbaserade mätinstrument.
Projektet består av 4 delstudier:
Studie 1. En systematisk litteraturöversikt, där 16 observationsbaserade metoder identifierats och analyserades.
Studie 2. Patienter och personal vilka fått, eller arbetat med, PCV intervjuades om vad personcentrerade vårdhandlingar är och hur de kan observeras.
Studie 3. Instrumentutveckling. Med hjälp av ”think aloud” metod får patienter och hälso-sjukvårdspersonal testa det nya utvecklade mätinstrumentet.
Studie 4. Testning av mätinstrumentet.

Forskare

Nina Ekman, doktorand, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Philip Moons, forskare, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, Professor, Faculty of Medicine, Academic Centre for Nursing and Midwifery, KU Leuven, Belgium.

Charles Taft, forskare, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Andreas Fors, forskare, Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Åsa Mäkitalo, professor, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, Göteborgs universitet

Eva Boström, forskare och universitetslektor vid Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet.