Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rättsligt möjliggörande av personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Juridiska institutionen

Finansiär
GPCC – Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Utmärkande för projektet är att se hälso- och sjukvården som ett rättsligt systembygge. Vi tar avstamp i rollkonstruktioner för de som är en del i handlingssystemet, dvs. i den praktiska ordning som vårdsystemet består i som kan delas in i mängder av roll- och aktörsanknutna handlingssystem. Vi börjar i patientrollens ställning i lagstiftning och rättskällor, för att sen problematisera vad det betyder för vården som verksamhet och handlingssystem. Utgångspunkten är patientens behov, ställning och ”rätt”, utan att vända sig till patienter som målgrupp. Projektet vänder sig istället till oss som ansvarar för, verkar i och för vården som system. Hur kan vi tillsammans utveckla ett kontinuerligt förbättrat och personcentrerat system med förmåga att säkerställa patienternas behov; ett jämlikt system där alla behandlas på lika villkor?