Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Att följa processen personcentrerad vård – patientens och personalens perspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Kort beskrivning

Projektet syftar till att studera förändringsprocesser kring införande av personcentrerad vård vid en medicinsk akutvårdsavdelning vid ett svenskt sjukhus utifrån patienters och vårdares perspektiv. Vårdpersonal har följts med deltagande observation genom ett utbildningsprogram som syftade till att stödja och stimulera deltagarna till att utveckla förståelse för hur personcentrerad vård kan skapas samt mål för införandet av ett personcentrerat arbetssätt vid deras avdelning. Vid ett uppföljande etnografiskt fältarbete följdes patienter genom sin inneliggande tid för att se om och hur deras upplevelse av vård påverkades av implementeringen av personcentrerad vård vid avdelningen.