Bild
Illustration av Ida Björkman
Länkstig

Myter och uppfattningar om personcentrerad vård

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2023
Projektägare
Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Finansiär
GPCC

Kort beskrivning

Projektet var ett samarbetsprojekt mellan GPCC och Sveriges kommuner och regioner (SKR). Syftet var att problematisera myter och spridda uppfattningar om personcentrerad vård samt att resonera kring eller vederlägga dem med hjälp av vetenskaplig litteratur. Myter/uppfattningar identifierades och diskuterades med ett strategiskt urval av patientföreträdare, studenter och vårdprofessionella. Bearbetningen av myter kan bidra till att undanröja och problematisera negativa uppfattningar och attityder till personcentrerad vård, både bland nyckelpersoner på lednings- och styrningsnivå och bland vårdpersonal. Projektet ger möjlighet att kommunicera det samlade kunskapsläget inom personcentrerad vård, på ett lätttillgängligt sätt, till en bredare grupp av beslutsfattare, vårdpersonal, studenter, patienter och allmänhet.

Publicerad artikel och material

Määttä, S, Björkman, I. We are not even allowed to call them patients anymore: conceptions about person-centred care. Health Expect. 2023; 1-5: doi:10.1111/hex.13887

Webbsida om föreställningarna med det dialogmaterial som togs fram: https://www.gu.se/gpcc/stod-for-dialog-om-personcentrerad-vard

Forskare

Ida Björkman, forskare och lektor, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Sylvia Määttä, docent, Västra Götalandsregionen.

Madeleine Beermann, SKR Nära vård.

Selma Wolofsky, SKR Nära vård.