Göteborgs universitet
Bild
Vårdpersonal arbetar med utbildningen Med människa.
Foto: Catharina Fyrberg

Om vår utbildning

Här har vi samlat information om olika typer av utbildningar som vi har tagit fram med syfte att sprida kunskap om personcentrerad vård. De riktar sig till alla som är intresserade av personcentrering, oavsett profession.