Bild
Äldre kvinna och man, sitter vid ett bord, ler mot varandra
Länkstig

Involvering av sköra äldre personer i forskning

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Kort beskrivning

Syften med detta projekt är: 1) att utforska möjligheter och hinder för involvering av sköra äldre personer i vårdvetenskaplig forskning och 2) att undersöka hur hinder kan överbryggas för att samskapa strukturer för personcentrerad vård med denna grupp. Projektet omfattar sex studier som involverar sköra äldre personer, vård- och omsorgs personal, samt forskare inom åldrande och hälsa. Det långsiktiga målet med projektet är att stödja omställningen till personcentrerad vård och omsorg genom att utveckla en struktur för hur sköra äldre personer kan involveras i forskning på ett sätt de upplever som meningsfullt och relevant. I projektet använder vi oss av individuella intervjuer, fokusgrupper och fotostödda intervjuer för att samskapa riktlinjer för involvering av sköra äldre personer i forskning.

Målsättning

Projektet är multidisciplinärt och är affilierat till Centrum för åldrande och hälsa, AgeCap https://www.gu.se/agecap samt Göteborgs Universitets Centrum för Personcentrerad vård, GPCC, https://www.gu.se/gpcc.

Målsättningen är att bidra till GPCCs forskningsområden:

  • Möjliggörande av omställning till personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg
  • Utveckling av partnerskap mellan patientföreträdare/allmänheten och hälso- och sjukvårdens organisationer och beslutssystem

Projektgruppens medlemmar

Isak Berge, doktorand

Roar Hermanssen Østby, doktorand

David Edvardsson, forskare

Sara Hultqvist, forskare

Maria Haak, forskare

Emmelie Barenfeld, forskare

Synneve Dahlin-Ivanoff, forskare

Publikationer

(1) Understanding User Involvement in Research in Aging and Health.
Iwarsson, S., Edberg, A.-K., Ivanoff, S. D., Hanson, E., Jönson, H., & Schmidt, S. (2019).
Gerontology and Geriatric Medicine.

(2) The Gothenburg H70 Birth cohort study 2014–16: design, methods and study population.
Rydberg Sterner, T., Ahlner, F., Blennow, K. et al.
Eur J Epidemiol 34, 191–209 (2019). https://doi.org/10.1007/s10654-018-0459-8

(3) Was it worth it? Older adults' experiences of participating in a population-based cohort study - a focus group study.
Dahlin-Ivanoff S, Rydberg Sterner T, Blennow K, Skoog I, Falk Erhag H.
BMC Geriatr. 2019 Aug 19;19(1):224. doi: 10.1186/s12877-019-1238-4.

(4) Uncovering hidden abilities for participation in research through photo-elicitation interviews: a view on participatory research with people living in residential care facilities.
Lood Q, Hermansen Østby R, Hultqvist S, Edvardsson D, Dahlin-Ivanoff S.
Research Involvement and Engagement, 2023;9:9 Doi: https://doi.org/10.1186/s40900-023-00422-9

(5)A real eye-opener: Nursing home staff experiences of co-designing nursing home services together with residents.
Berge I, Dahlin-Ivanoff, S, Barenfed E, Haak M, Lood Q.
Journal of Aging Studies, 2022;62:101059. Doi: https://doi.org/10.1016/j.jaging.2022.1010

 

(6)  Research as an essentiality beyond one’s own competence: an interview study on frail older people’s view of research.
Haak M, Dahlin-Ivanoff S, Barenfeld E, Berge I Lood Q.
Research Involvement and Engagement, 2021;7:91. Doi: https://doi.org/10.1186/s40900-021-00333-7

(7) Everyday life in a Swedish nursing home during the COVID-19 pandemic: a qualitative interview study with persons 85 to 100 years.
Lood Q, Haak M, Dahlin-Ivanoff S.
BMJ Open, 2021;11:e048503. Doi: https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-048503

(8) Challenging oneself on the threshold to the world of research – Frail older people’s experiences of involvement in research.
Berge I, Barenfeld E, Dahlin-Ivanoff S, Haak, M, Lood Q.
BMC Geriatrics, 2020, 410:20. Doi: https://doi.org/10.1186/s12877-020-01817-z

(9) Epistemic injustice – Examples from research with and for frail older people (In Swedish, Kunskapsmässig orättvisa – exempel från forskning med och för sköra äldre personer).
Lood Q, Frögren J, Dahlin-Ivanoff S.
In: Jönson, H. UserAge: Understanding user involvement in resarch on ageing and health (In Swedish, Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa). Research Reports in Social Work; Vol. 2023, Nr. 2.

(10) Research collaboration between researchers and persons outside academia (In Swedish, Forskningssamarbete mellan forskare och personer utanför akademin). In: Jönson, H. UserAge: Understanding user involvement in resarch on ageing and health (In Swedish, Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa).
Westergren A, Lautsen CE, Andersson S, Lood Q, Ålund S, Petersson P, Haak M.
Research Reports in Social Work; Vol. 2023, Nr. 2.

Samarbetspartners

Lunds Universitet
Högskolan Kristianstad
Linneuniversitetet
La Trobe University
Centrum för Personcentrerad vård (GPCC)
Centrum för Åldrande och Hälsa (AgeCap)