Länkstig

IMPROVE: Implementering av personcentrerad vård - Processutvärdering av strategier, ledarskap och hälsoekonomi

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2018 - 2024
Projektägare
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Finansiär
GPCC – Centrum för personcentrerad vård, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Region Dalarna

Kort beskrivning

IMPROVE utgörs av två delstudier som har fokus på arbetet som görs för att stödja införande av en mer personcentrerad vård. I IMPROVE I följs förändringsprocessen som en del av utvecklingsarbetet i organisationen och i IMPROVE II testas facilitering som en implementeringsstrategi för att stödja införandet. Projektet är ett samarbete mellan forskare på Högskolan Dalarna och Göteborgs universitet och sker i samverkan med Region Dalarna. Det övergripande syftet är att öka kunskapen om strategier för att stödja arbetet för en mer personcentrerad vård samt om och hur dessa strategier leder till förändringar i personalens arbetssätt. Projektet syftar även till att öka kunskap om hur policybeslut om arbete för en mer personcentrerad vård uppfattas på olika ledningsnivåer samt om hälsoekonomiska aspekter av arbetet.

Forskare

Lars Wallin, Göteborgs universitet och Högskolan Dalarna

Malin Tistad, Högskolan Dalarna

Helena Fridberg, doktorand, Högskolan Dalarna

Catarina Wallengren, Göteborgs universitet

Hanna Gyllensten, Göteborgs universitet

Amanda Jacobsen, doktorand, Högskolan Dalarna

Anna Bergström, Umeå universitet

Henrietta Forsman, Högskolan Dalarna

Anna Cristina Åberg, Högskolan Dalarna

Eric Carlström, Göteborgs universitet

Kristina Rosengren, Göteborgs universitet